14.10.2015
Ανατροπή στο Χωροταξικό

Το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό (με αναφορές και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) προβλέπει τις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης ανά κατηγορία περιοχών, με γνώμονα την ένταση και το είδος της τουριστικής ανάπτυξης, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, την ευαισθησία των πόρων.

Ταυτόχρονα δίνει κατευθύνσεις για την προστασία του τοπίου, των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, τις χρήσεις γης, τις τεχνικές υποδομές, με ρυθμίσεις για την αρτιότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων, τους επιτρεπόμενους συντελεστές δόμησης, τον μέγιστο αριθμό κλινών ανά στρέμμα, τη διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.

Οι κατευθύνσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων αλλά και για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Στο ΣτΕ προσέφυγαν πέρσι κατά του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό διάφοροι φορείς (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF, ΟΤΑ διαφόρων νησιών, πολεοδόμοι κ.λπ.), υποστηρίζοντας ότι διάφορες ρυθμίσεις του οδηγούν σε υποβάθμιση του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Παρέμβαση

Αντίθετα υπέρ του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό άσκησε παρέμβαση ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η Ολομέλεια ΣτΕ επισήμανε κατ’ αρχήν ότι τα ειδικά χωροταξικά σχέδια δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις για τα πολεοδομικά σχέδια, τα σχέδια χρήσεων γης, αλλά και την έκδοση αδειών για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων, έτσι ώστε να μην ανατρέπονται οι βασικές επιλογές ενός ειδικού πλαισίου.

Ωστόσο το ΣτΕ διαπίστωσε ότι δεν ήταν νόμιμη η διαδικασία που προηγήθηκε της κυβερνητικής έγκρισης του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κι αυτό γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) γνωμοδότησε για την έγκριση του ειδικού πλαισίου, χωρίς να γίνει ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Το ΣτΕ έκρινε μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία και τη γνωμοδότηση, με συνέπεια να είναι άκυρη και η υπουργική απόφαση που στηρίχθηκε σε αυτήν.

Ετσι, η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κινήσει ξανά τις σχετικές διαδικασίες έγκρισης ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό αφού το ζήτημα τεθεί πρώτα σε ψηφοφορία στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64269183

Σχετικές εικόνες

  • Ανατροπή στο Χωροταξικό
comments powered by Disqus
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook