ΣτΕ Ολ. 3632/2015: Ακύρωση Χωροταξικού Τουρισμού
ΣτΕ: "Πράσινο φως" για την τουριστική ανάπτυξη της Κασσιώπης Κέρκυρας
ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος για τα αυθαίρετα

Εθνική Νομολογία

27.10.2016 - ΝΣΚ 121/1997 Τμ. Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Δημόσια κτήματα. Εκποίησις υπό διαλυτικήν αίρεσιν. Πλήρωσις αιρέσεως. Προϋποθέσεις.

27.10.2016 - ΝΣΚ 129/1997 Τμ. Τμ. Γ' - Ναυτικά Οχυρά

Ναυτικά Οχυρά. Επιτηρούμενη Ζώνη. Περιορισμός ιδιοκτησίας.

27.10.2016 - ΝΣΚ 140/1997 Τμ. Τμ. Β' - Μεταλλεία

Λατομεία. Διενέργεια ερευνητικών εργασιών. Προθεσμία.

27.10.2016 - ΝΣΚ 145/1997 Τμ. Τμ. Γ' - Λιμένες

Τουριστικοί λιμένες. Ξενοδοχεία.

27.10.2016 - ΝΣΚ 146/1997 Τμ. Τμ. Γ' - Λιμένες

Τουριστικοί λιμένες. Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης. Διάρκεια.

Εθνική Νομοθεσία

03.10.2014 - Νόμος: 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4262/2014 - ΦΕΚ 114/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4256/2014 - ΦΕΚ 92/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4269/2014 - ΦΕΚ 142/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

03.10.2014 - Προεδρικό Διάταγμα: 35/2014 - ΦΕΚ 65/2014/Α

΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 και ν.3908/2011 από Πιστοποιημένους Φορείς.

Διεθνής Νομολογία (US)

21.03.2016 - Lake Hendricks Improvement Ass’n v. Planning & Zoning Comm’n - Supreme Court of South Dakota

Conditional use permit to build a dairy. File of a petition for writ of certiorari in circuit court challenging the permit.

21.03.2016 - DW Aina Le'a Dev., LLC v. Bridge Aina Le'a, LLC - Supreme Court of Hawaii

Reclassification from agricultural to urban to allow for the development of a residential community, subject to certain conditions. Violation of procedural and substantive due process and equal protection rights.

21.03.2016 - Citizens for Appropriate Rural Roads v. Foxx, No. 15-1554 (7th Cir. 2016) - U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit

I-69 (highway) extension between Evansville and Indianapolis. Environmental Impact Statement.Endangered Species Act.

21.03.2016 - Wimer v. Cook - Supreme Court of Wyoming

Placing multiple single-family housing structures on a twenty-acre parcel of land. Violation of the neighborhood’s covenants.

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook