ΣτΕ Ολ. 3632/2015: Ακύρωση Χωροταξικού Τουρισμού
ΣτΕ: "Πράσινο φως" για την τουριστική ανάπτυξη της Κασσιώπης Κέρκυρας
ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος για τα αυθαίρετα
Εθνική Νομολογία
27.08.2018 - ΝΣΚ 151/2018 Ατομ. - Αιγιαλός - Παραλία

Παραχώρηση παραθαλάσσιου χώρου και χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτη κατ' άρθρο 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001. Δυνατότητα έκδοσης σχετικής απόφασης υπέρ αιτούσας εταιρείας, που έχει ήδη εκτελέσει έργα καθ' υπέρβαση άδειας καθώς και υποχρέωση ή μη κατεδάφισης αυτών των έργων.

01.08.2018 - ΝΣΚ 135/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Καταβολή τέλους υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων (ΤΑΠ) για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ΟΤΑ σε υπαίθριο θέατρο εντός αρχαίου ακίνητου μνημείου.

25.07.2018 - ΝΣΚ 51/2018 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Παράταση της διάρκειας παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνιτών στη ΔΕΗ Α.Ε., για είκοσι (20) επιπλέον έτη.

07.05.2018 - ΣτΕ 665/2018 Τμ. Ε' - Οδοί

Μεταφορά αγροτικών δρόμων. Αναρμοδιότητα Δήμου.

02.03.2018 - ΣτΕ 46/2018 Τμ. Ε' - Απόβλητα

Μη νόμιμη απόρριψη αιτήματος βιομηχανικής μονάδας περί αποδοχής σε ΧΥΤΑ

Εθνική Νομοθεσία
11.07.2018 - Προεδρικό Διάταγμα: 59/2018 - ΦΕΚ 114/2018/Α

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

11.07.2018 - Προεδρικό Διάταγμα: 4546/2018 - ΦΕΚ 101/2018/Α

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

11.06.2017 - Κοινή Υπουργική Απόφαση: 8592/2017 - ΦΕΚ 1750/2017/Β

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

03.10.2014 - Νόμος: 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4262/2014 - ΦΕΚ 114/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Διεθνής Νομολογία (US)
24.01.2018 - Brandt v. City of Fargo - Supreme Court of North Dakota

Resolution of necessity for property related to construction of a flood protection project. Eminent domain proceeding. Gross abuse of discretion.

21.03.2016 - Lake Hendricks Improvement Ass’n v. Planning & Zoning Comm’n - Supreme Court of South Dakota

Conditional use permit to build a dairy. File of a petition for writ of certiorari in circuit court challenging the permit.

21.03.2016 - DW Aina Le'a Dev., LLC v. Bridge Aina Le'a, LLC - Supreme Court of Hawaii

Reclassification from agricultural to urban to allow for the development of a residential community, subject to certain conditions. Violation of procedural and substantive due process and equal protection rights.

21.03.2016 - Citizens for Appropriate Rural Roads v. Foxx, No. 15-1554 (7th Cir. 2016) - U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit

I-69 (highway) extension between Evansville and Indianapolis. Environmental Impact Statement.Endangered Species Act.

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook

Copyright 2015 Spatial Planning and Development