ΣτΕ Ολ. 3632/2015: Ακύρωση Χωροταξικού Τουρισμού
ΣτΕ: "Πράσινο φως" για την τουριστική ανάπτυξη της Κασσιώπης Κέρκυρας
ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος για τα αυθαίρετα
Νομολογία - Ελλάδα
13.05.2020 - ΝΣΚ 10/2020 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Ανάκληση ή μη της με αριθ. 1068161/7340/0010/13.05.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση σε προσφυγικό σωματείο, ακινήτου που αποτελεί ανταλλάξιμο κτήμα και λοιπές ενδεικνυόμενες ενέργειες.

13.05.2020 - ΝΣΚ 19/2020 Τμ. Στ' - Παραχωρητήρια

Εάν η ανάκληση απόφασης παραχώρησης κυριότητας ακινήτου έναντι τιμήματος, μετά την αμετάκλητη δικαστική κρίση ότι το Δημόσιο δεν είναι κύριος της παραχωρηθείσας έκτασης, δικαιολογεί την άρνηση επιστροφής του τιμήματος, μετά των τόκων, προς την παραχωρησιούχο εταιρεία, λογιζομένου του τιμήματος αυτού, ως αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974.

27.12.2019 - ΝΣΚ 225/2019 Τμ. Γ' - Εκκλησιαστική περιουσία

Χορήγηση άδειας εκποίησης αγροτεμαχίου Ιεράς Μονής, χαρακτηρισμένου ως μερικώς δασικού.

27.12.2019 - ΝΣΚ 181/2019 Ατομ. - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου παραδοσιακού οικισμού.

20.11.2019 - ΝΣΚ 177/2019 Α' Ολομέλεια Διακοπών - Δημόσια Ακίνητα

Εάν κατά τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να γίνονται δεκτοί προς μίσθωση χώροι ακινήτων, ως προς τους οποίους επιτρέπεται η μίσθωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, ή επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενοι σε μίσθωση χώροι να καλύπτονται από οικοδομική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3130/2003.

Νομολογία - ΗΠΑ
22.02.2019 - Szabo v. PennDOT - Supreme Court of Pennsylvania

Preliminary objections to a declaration of taking. Waiver of the right to assert ownership and seek just compensation.

18.02.2019 - Morgan County v. May - Supreme Court of Georgia

Criminal citation for violating the County’s amended zoning ordinance. Prohibition of short-term rentals

24.01.2018 - Brandt v. City of Fargo - Supreme Court of North Dakota

Resolution of necessity for property related to construction of a flood protection project. Eminent domain proceeding. Gross abuse of discretion.

21.03.2016 - Lake Hendricks Improvement Ass’n v. Planning & Zoning Comm’n - Supreme Court of South Dakota

Conditional use permit to build a dairy. File of a petition for writ of certiorari in circuit court challenging the permit.

21.03.2016 - DW Aina Le'a Dev., LLC v. Bridge Aina Le'a, LLC - Supreme Court of Hawaii

Reclassification from agricultural to urban to allow for the development of a residential community, subject to certain conditions. Violation of procedural and substantive due process and equal protection rights.

21.03.2016 - Citizens for Appropriate Rural Roads v. Foxx, No. 15-1554 (7th Cir. 2016) - U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit

I-69 (highway) extension between Evansville and Indianapolis. Environmental Impact Statement.Endangered Species Act.

21.03.2016 - Wimer v. Cook - Supreme Court of Wyoming

Placing multiple single-family housing structures on a twenty-acre parcel of land. Violation of the neighborhood’s covenants.

21.03.2016 - City of Helena v. Svee - Supreme Court of Montana

Limitations on roofing materials. Building code. Zoning ordinance.

21.03.2016 - Beckford v. Town of Clifton - Supreme Court of Maine

Construction of a wind energy project. Zoning Board of Appeals. Appeal period.

Εθνική Νομοθεσία
11.07.2018 - Προεδρικό Διάταγμα: 59/2018 - ΦΕΚ 114/2018/Α

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

11.07.2018 - Προεδρικό Διάταγμα: 4546/2018 - ΦΕΚ 101/2018/Α

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

11.06.2017 - Κοινή Υπουργική Απόφαση: 8592/2017 - ΦΕΚ 1750/2017/Β

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

03.10.2014 - Νόμος: 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4262/2014 - ΦΕΚ 114/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook

Copyright 2015 Spatial Planning and Development