ΣτΕ Ολ. 3632/2015: Ακύρωση Χωροταξικού Τουρισμού
ΣτΕ: "Πράσινο φως" για την τουριστική ανάπτυξη της Κασσιώπης Κέρκυρας
ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος για τα αυθαίρετα
Νομολογία - Ελλάδα
13.05.2020 - ΝΣΚ 10/2020 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Ανάκληση ή μη της με αριθ. 1068161/7340/0010/13.05.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση σε προσφυγικό σωματείο, ακινήτου που αποτελεί ανταλλάξιμο κτήμα και λοιπές ενδεικνυόμενες ενέργειες.

13.05.2020 - ΝΣΚ 19/2020 Τμ. Στ' - Παραχωρητήρια

Εάν η ανάκληση απόφασης παραχώρησης κυριότητας ακινήτου έναντι τιμήματος, μετά την αμετάκλητη δικαστική κρίση ότι το Δημόσιο δεν είναι κύριος της παραχωρηθείσας έκτασης, δικαιολογεί την άρνηση επιστροφής του τιμήματος, μετά των τόκων, προς την παραχωρησιούχο εταιρεία, λογιζομένου του τιμήματος αυτού, ως αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974.

27.12.2019 - ΝΣΚ 225/2019 Τμ. Γ' - Εκκλησιαστική περιουσία

Χορήγηση άδειας εκποίησης αγροτεμαχίου Ιεράς Μονής, χαρακτηρισμένου ως μερικώς δασικού.

27.12.2019 - ΝΣΚ 181/2019 Ατομ. - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου παραδοσιακού οικισμού.

20.11.2019 - ΝΣΚ 177/2019 Α' Ολομέλεια Διακοπών - Δημόσια Ακίνητα

Εάν κατά τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να γίνονται δεκτοί προς μίσθωση χώροι ακινήτων, ως προς τους οποίους επιτρέπεται η μίσθωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, ή επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενοι σε μίσθωση χώροι να καλύπτονται από οικοδομική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3130/2003.

Νομολογία - ΗΠΑ
Sort By:
The template you are linking to has no template configured yet.
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook

Copyright 2015 Spatial Planning and Development