ΣτΕ Ολ. 3632/2015: Ακύρωση Χωροταξικού Τουρισμού
ΣτΕ: "Πράσινο φως" για την τουριστική ανάπτυξη της Κασσιώπης Κέρκυρας
ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος για τα αυθαίρετα
Εθνική Νομολογία
09.01.2018 - ΝΣΚ 280/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αρτιότητας γηπέδων που βρίσκονται εντός της Ζ.Ο.Ε. Μυκόνου.

09.01.2018 - ΝΣΚ 264/2017 Τμ. Γ' - Αρμοδιότητα Οργάνων

Αρμοδιότητα συγκρότησης κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ).

21.12.2017 - ΝΣΚ 252/2017 Ατομ. - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά (2) δύο έτη, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 8 (παρ. 2) του π.δ. 33/2011.

21.12.2017 - ΝΣΚ 250/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Ανάκληση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την ανάκληση, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του ν. 4178/2013.

21.12.2017 - ΝΣΚ 234/2017 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Ανάκληση απόφασης παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη τήρησης των όρων αυτής. Δυνατότητα παραγραφής αξίωσης του προς ον η παραχώρηση περί επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος.

Εθνική Νομοθεσία
11.06.2017 - Κοινή Υπουργική Απόφαση: 8592/2017 - ΦΕΚ 1750/2017/Β

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

03.10.2014 - Νόμος: 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4262/2014 - ΦΕΚ 114/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4256/2014 - ΦΕΚ 92/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

03.10.2014 - Νόμος: 4269/2014 - ΦΕΚ 142/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεθνής Νομολογία (US)
24.01.2018 - Brandt v. City of Fargo - Supreme Court of North Dakota

Resolution of necessity for property related to construction of a flood protection project. Eminent domain proceeding. Gross abuse of discretion.

21.03.2016 - Lake Hendricks Improvement Ass’n v. Planning & Zoning Comm’n - Supreme Court of South Dakota

Conditional use permit to build a dairy. File of a petition for writ of certiorari in circuit court challenging the permit.

21.03.2016 - DW Aina Le'a Dev., LLC v. Bridge Aina Le'a, LLC - Supreme Court of Hawaii

Reclassification from agricultural to urban to allow for the development of a residential community, subject to certain conditions. Violation of procedural and substantive due process and equal protection rights.

21.03.2016 - Citizens for Appropriate Rural Roads v. Foxx, No. 15-1554 (7th Cir. 2016) - U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit

I-69 (highway) extension between Evansville and Indianapolis. Environmental Impact Statement.Endangered Species Act.

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook

Copyright 2015 Spatial Planning and Development