22.03.2016
ΣτΕ: Απαγορεύεται η δόμηση στην αρχαιολογική περιοχή

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 65/2016 γνωμοδότηση του «μπλόκαρε» προσωρινά σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε η κατασκευή κατοικιών, αποθηκών, αναψυκτηρίων, κ.λπ. στην αρχαιολογική περιοχή «Λαμπρικά» Κορωπίου στα Μεσόγεια Αττικής, αλλά λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων που ανακύπτουν, το ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική επίλυση σε μεγαλύτερο δικαστικό σχηματισμό.

Αναλυτικότερα, κατατέθηκε στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε η τροποποίηση παλαιότερου του 2003 που αφορά τον «καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός ορίων και εκτός οικισμών προ του 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων νομού Αττικής».

Να σημειωθεί ότι από το 1989 με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού έχει κηρυχθεί αρχαιολογικό χώρος η περιοχή «Λαμπρικά» Κορωπίου, καθώς υπάρχουν βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία (Μονή Αγίας Τριάδας, Ναός Αγίου Ιωάννη, κ.λπ.), ενώ δύο χρόνια μετά οριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος σε δύο ζώνες και υποζώνες.

Στην Α΄ ζώνη απαγορεύθηκε εντελώς η δόμηση και στη συνέχεια με άλλη υπουργική απόφαση του 1996, χαρακτηρίσθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η πεδινή έκταση των Λαμπρικών Κορωπίου, ενώ στη Β΄ ζώνη στην οποία επετράπη η ελεγχόμενη δόμηση υπό όρους, περιλαμβάνεται η Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου και μέχρι βάθους 70 μέτρων προς Βορρά από το όριο της Α΄ ζώνης.

Το Ε΄ Τμήμα (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η Πάρεδρος Ελένη Μουρία) έκρινε, κατά πλειοψηφία, μη νόμιμο το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία, επισημαίνει ότι με Προεδρικά Διατάγματα δεν μπορούν να καθοριστούν όροι δόμησης και χρήσης γης σε αρχαιολογική ζώνη προστασίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου 1337/1983 (επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη), καθώς έχει εκδοθεί ο νεότερος νόμος 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, που απαιτεί την έκδοση απόφασης του υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων (του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων).

Σύμφωνα πάντα κατά την πλειοψηφία, η επιχειρούμενη με το ΠΔ τροποποίηση των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εν λόγω περιοχής (απολύτου προστασίας στις οποίες εμπίπτουν οι αρχαιολογικές ζώνες Α΄ και Β΄), με την οποία επιτρέπονται κατοικίες, αγροτικές αποθήκες, δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δομήσεως και παράλληλα θεσπίζονται χρήσεις γης και όροι δομήσεως εντός του αρχαιολογικής ζώνης Β΄, δεν είναι νόμιμη.

Τέλος, ο πρόεδρος του Τμήματος εξέφρασε την άποψη (μειοψηφία) ότι το επίμαχο διατάγματα είναι νόμιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου1337/1983.

http://www.news.gr/ellada/koinonia/article/259228/ste-apagorefetai-h-domhsh-sthn-arhaiologikh-perio.html

Σχετικές εικόνες

  • ΣτΕ: Απαγορεύεται η δόμηση στην αρχαιολογική περιοχή "Λαμπρικά" στο Κορωπί
comments powered by Disqus
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook