Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

11.07.2018 - Προεδρικό Διάταγμα: 59/2018 - ΦΕΚ 114/2018/Α

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Λήψη αρχείου


11.07.2018 - Προεδρικό Διάταγμα: 4546/2018 - ΦΕΚ 101/2018/Α

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - Κοινή Υπουργική Απόφαση: 8592/2017 - ΦΕΚ 1750/2017/Β

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Νόμος: 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Νόμος: 4262/2014 - ΦΕΚ 114/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Νόμος: 4256/2014 - ΦΕΚ 92/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Νόμος: 4269/2014 - ΦΕΚ 142/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Προεδρικό Διάταγμα: 35/2014 - ΦΕΚ 65/2014/Α

΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 και ν.3908/2011 από Πιστοποιημένους Φορείς.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Νόμος: 4258/2014 - ΦΕΚ 94/2014

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα. Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


03.10.2014 - Νόμος: 4280/2014 - ΦΕΚ 159/2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση. Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Αριθμός:
Ημερομηνία:
Έτος:
Αριθμός ΦΕΚ:
Έτος ΦΕΚ:
Τεύχος ΦΕΚ:
Αριθμός Τεύχους Εφημερίδας Ε.Ε.:
Έτος Τεύχους Εφημερίδας Ε.Ε.:
Ημερ. Κατάθεσης:
Αρμόδιο Υπουργείο:
Επιτροπή:
Τύπος Νόμου:
Κατηγορίες:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook