Οι τελευταίες ανακοινώσεις μας
29.10.2014
Το www.spatialplandev.gr επιδιώκει να γίνει ένα δυναμικό on-line portal το οποίο και θα καλύπτει τον θεματικό χώρο τόσο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού όσο και τα αντίστοιχα θέματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την επενδυτική πλευρά του χώρου. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Δικηγόρους, Μηχανικούς και Οικονομολόγους και αποσκοπεί στο να γίνει τόσο ένα σημείο ενημέρωσης αλλά και επ......
Περισσότερα...

Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook