Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

13.05.2020 - ΝΣΚ 10/2020 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η Διοίκηση δύναται να μην προβεί στην ανάκληση της με αριθ. 1068161/7340/0010/13.05.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του με αριθ. 19/28.06.2002 παραχωρητηρίου, βάσει των οποίων μεταβιβάστηκε προς το εν λόγω σωματείο το με αριθ. ΑΚ1298/13976Α. Στην περίπτωση αυτή (της μη ανάκλησης) πρέπει να κινηθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία σε βάρος του σωματείου, η διαδικασία της έγκαιρης βεβαίωσης στη Φορολογική Διοίκηση (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) της βέβαιης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέει από τη μεταβίβαση αυτή, αντιστοιχεί δε στο ήμισυ του τιμήματος της τρέχουσας, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, αξίας του παραπάνω ακινήτου, το οποίο (ήμισυ) ανέρχεται στο ποσό των 47.192,43 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων, με νόμιμο τίτλο το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook