25.01.2017
Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο
Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η. Το «Δασικό δίκαιο και Εθνικό Κτηματολόγιο» συνιστά μια σοβαρή επιστημονική προσπάθεια συνθέσεως τεσσάρων κλάδων του Δικαίου: Εμπράγματου, Κτηματολογικού, Δασικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Το δασικό φαινόμενο ρυθμίζεται στην ουσιαστική και λειτουργική σύνθεση των παραπάνω κλάδων του Δικαίου. Βάση εκκινήσεως αποτελεί το Δασικό Δίκαιο από το 1836 μέχρι σήμερα......
Περισσότερα...

Δασικό Δίκαιο, Κτηματολόγιο
21.01.2017
Περιβάλλον
Στο παρόν έργο με τίτλο «Περιβάλλον» παρουσιάζονται σχηματικά υπό μορφή διαγραμμάτων μαζί με σχετική ερμηνεία και νομολογία όλα τα κρίσιμα και επίκαιρα θέματα του περιβαλλοντικού δικαίου. Πέρα από την ανάλυση της έννοιας, των πηγών και των θεμελιωδών αρχών του δικαίου του περιβάλλοντος, περιλαμβάνονται σε αυτοτελή κεφάλαια όλα τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος (δάση, χαρακτηρισμός δάσους, επιτρε......
Περισσότερα...

Περιβάλλον, Αδειοδότηση
20.01.2017
Περί Ρεμάτων
Το ανά χείρας έργο «Περί ρεμάτων» αποτελεί το δεύτερο της σειράς «Τεχνικές Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς», η οποία δημιουργήθηκε για να προσεγγίσει μία σειρά θεμάτων με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά του νομικού όσο και από την πλευρά του τεχνικού - μηχανικού. Με τη μέθοδο αυτή αφ΄ ενός εκτίθενται και αναλύονται οι νομικές έννοιες και οι δικαιικοί κανόνες πο......
Περισσότερα...

Ρέματα
18.01.2017
Περί Αιγιαλού και Παραλίας
Το ανά χείρας έργο «Περί αιγιαλού και παραλίας» αποτελεί το πρώτο της νέας σειράς «Τεχνικές Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς», η οποία δημιουργήθηκε για να προσεγγίσει μία σειρά θεμάτων με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά του νομικού όσο και από την πλευρά του τεχνικού – μηχανικού. Το παρόν σύγγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων ......
Περισσότερα...

Αιγιαλός. Παραλία.
29.04.2015
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/201...
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα η Γ' Έκδοση του συγγραφέα Μέλισσα Δημήτρη. Σύμφωνα με το σύντομο σημείωμα που περιέχεται στο site του εκδόστη αναφορικά με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό τρία χρόνια μετά τη θέσπιση του ΝΟΚ, ν. 4067/2012, όλα άλλαξαν. Τροποποιήθηκαν σχεδόν όλα τα άρθρα του, εκδόθηκαν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις του ΝΣΚ, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, των Δι......
Περισσότερα...

ΝΟΚ,
14.11.2014
Περιβάλλον & Δίκαιο Ιούλιος - Σεπτέμβριο...
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" το νέο τεύχος του περιοδικού "Περιβάλλον & Δίκαιο" (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014). Συνημμένα και τα περιεχόμενα του τεύχους....
Περισσότερα...

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΑΙΟ
12.11.2014
Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου Αυγ. ...
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" το νέο τεύχος του περιοδικού "Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου" (τεύχος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2014). Βρείτε συνημμένα τα περιεχόμενα αυτού....
Περισσότερα...

ΘΠΔΔ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
12.11.2014
The Plough that Broke the Steppes
This is the first environmental history of Russia's steppes. From the early-eighteenth century, settlers moved to the semi-arid but fertile grasslands from wetter, forested regions in central and northern Russia and Ukraine, and from central Europe. By the late-nineteenth century, they had turned the steppes into the bread basket of the Russian Empire and parts of Europe. But there was another sid......
Περισσότερα...

ENVIRONMENTAL HISTORY
Κατηγορίες: Διεθνείς Εκδόσεις
28.10.2014
Book Review: Death of a Suburban Dream: ...
Death of a Suburban Dream explores the history of Compton from its founding in the late nineteenth century to the present, taking on three critical issues which have shaped the Los Angeles suburb: the history of race and educational equity, the relationship between schools and place, and the complicated intersection of schooling and municipal economies. An interesting historical portrait, finds Ke......
Περισσότερα...

SUBURBAN
Κατηγορίες: Διεθνείς Εκδόσεις
24.09.2014
Περιβάλλον & Δίκαιο Απρίλιος - Ιούνιος 2...
Κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το νέο τεύχος του περιοδικού Περιβάλλον & Δίκαιο (Απρίλιος - Ιούνιος 2014).    ...
Περισσότερα...

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΑΙΟ
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook