15.06.2014
Κυπριακό Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Το έργο Κυπριακό Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας καλύπτει τις βασικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τη σημαντικότερη Νομολογία, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλληλες και συχνές τροποποιήσεις της σχετικής Νομοθεσίας.

Ο συγγραφέας του, γνωστός Κύπριος Δικηγόρος, ανάλωσε, απασχολούμενος με το θέμα της Κτηματικής Νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της, μισό αιώνα της ζωής του, 35 χρόνια στο Κτηματολόγιο και 15 χρόνια στη μαχόμενη δικηγορία, με κύρια απασχόληση θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας. Η παρούσα συγγραφή αποτυπώνει συνοπτικά τη σχετική του διδασκαλία στο Νομικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές και των άλλων Νομικών Σχολών των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί πολλαπλώς χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων, ιδίως των νέων, αλλά και κάθε νομικού, καθώς, επίσης, άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με το αντικείμενο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας, όπως οι επιχειρηματίες ανάπτυξης ακινήτων, οι εκτιμητές ακινήτων και οι κτηματομεσίτες. Σε αυτό βοηθά η απλή και ιδιαιτέρως καταληπτή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, αλλά και το ότι απέφυγε συνειδητά να επιβαρύνει το κείμενό του με πλήθος δικαστικών αποφάσεων που η μια επαναλαμβάνει απλώς την άλλη. Πράγματι, σημαντική αρετή του βιβλίου αποτελεί η επαινετή προσπάθεια επιλογής των βασικών δικαστικών αποφάσεων, εκείνων και μόνον οι οποίες αποτέλεσαν τομή και τελικώς διαμόρφωσαν τη Νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα των βασικών κτηματολογικών εντύπων και εγγράφων καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΚΥΠΡΙΑΚΟ-ΔΙΚΑΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/#.U532nF4uAwF

Σχετικές εικόνες

  • Κυπριακό Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας
comments powered by Disqus
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook