Αυτή η υπομονάδα λειτουργίας είναι σε αναμονή ρύθμισης από τον διαχειριστή.
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Αριθμός:
Ημερομηνία:
Έτος:
Αριθμός ΦΕΚ:
Έτος ΦΕΚ:
Τεύχος ΦΕΚ:
Αριθμός Τεύχους Εφημερίδας Ε.Ε.:
Έτος Τεύχους Εφημερίδας Ε.Ε.:
Ημερ. Κατάθεσης:
Αρμόδιο Υπουργείο:
Επιτροπή:
Τύπος Νόμου:
Κατηγορίες:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook