Άρθρα σχετικά με ' ΑΘΗΝΑ'

22.02.2014
Reactivate Athens: ναι, αλλά πώς;
Στο Βερολίνο, τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του Τείχους, η δημόσια συζήτηση για την πόλη έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Δεν περνούσε μέρα που κάποιος φορέας (υπουργεία, επιμελητήρια κ.λπ.) να μην οργανώνει εκδήλωση για το ποια πόλη οραματιζόμασταν για το μέλλον. Ενώ οι μεγάλες πολιτικές κόντρες, π.χ. για τα ζητήματα ιδιοκτησίας στην πρώην Ανατολική Γερμανία, γίνονταν κυρίως στο εθνικό κοινοβούλιο ......
Περισσότερα...

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΘΗΝΑ, REACTIVATE
Κατηγορίες: Γνώμες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook