Άρθρα σχετικά με 'ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ'

12.06.2014
Η τακτοποίηση των σοφιτών, των υπογείων ...
Όταν υπογράφηκαν οι νόμοι 4014/2011 και 4178/2013 δόθηκε ένα κίνητρο στους πολίτες για να δηλώσουν κάποιους αυθαίρετους χώρους: έκπτωση φόρου 50% για τις σοφίτες, για τις υπόγειες στάθμες, για τους εσωτερικούς εξώστες, για τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούσαν όροφο. Το Υπουργείο Οικονομικών όμως σύντομα άλλαξε γνώμη. Δεν εφάρμοσε σε όλες τις περιπτώσεις τον μειωτικό συντελεστή και έτσι οι ......
Περισσότερα...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατηγορίες: Γνώμες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook