Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

24.05.2017 - ΝΣΚ 290/1994 Τμ. Γ' - Αλυκές

Οι Αλυκές Αλεξάνδρου της νήσου Λευκάδας ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο λόγω της συμπερίληψής τους με το νόμο ΧΚΘ/1877 στο Κρατικό Μονοπώλιο Αλατος και και αποτελούν τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Κράτους, άλλως, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ως κοινόχρηστο πράγμα εφόσον συγκοινωνούν με τη θάλασσα και αποτελούν τμήμα του αιγιαλού. Μετά την κήρυξη των Αλυκών Αλεξάνδρου ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου, το Υπουργείο Γεωργίας, δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση (επισκευή, μετασκευή, καλλιέργεια κλπ) εφόσον αυτή αλλοιώνει ή αναιρεί το χαρακτήρα του μνημείου, παρά μόνο μετά από έγκριση του ΥΠΠΟ και γνώμη του αρχαιολογικού συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 293/1994 Ολομέλεια - Μεταλλεία

Η καταρτισθείσα, δι ιδιωτικού εγγράφου, σύμβαση μισθώσεως κοινοτικού λατομείου αδρανών υλικών, υπό το καθεστώς του νόμου 669/1977, άνευ τηρήσεως συμβολαιογραφικού τύπου, πάσχει ακυρότητα, κατ άρθρο 18 παρ.1 αυτού. Παρέχεται δυνατότητα επικυρώσεως διά συμβολαιογραφικού εγγράφου της άνω ακύρου μισθωτικής συμβάσεως. Η επικύρωση κατά συνεκτίμηση και του δεδομένου πραγματικού δε στερείται αναδρόμου χαρακτήρος.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 295/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Ο καθορισμός της οριογραμμής των οχθών μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών είναι πραγματικό ή φυσικό γεγονός, η οριογραμμή είναι εκ φύσεως ορισμένη και δε χρειάζεται διοικητικός προσδιορισμός αυτής. Εναπόκειται στη Διοίκηση να ρυθμίσει, αν θέλει, το θέμα νομοθετικώς.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 297/1994 Τμ. Δ' - Μεταλλεία

Με ευθεία ρύθμιση και ανεξάρτητα από το διανομαρχιακό χαρακτήρα της Επιθεώρησης Μεταλλείων (παρ.5 αρ.30 Ν 1650/86) ο οικείος Επιθεωρητής ως προς την εκμετάλλευση των αδρανών υλικών έχει μόνο αυτός αρμοδιότητα να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 του Ν 1428/83, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν 2115/93, σε περίπτωση κακοποίησης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση αδρανών υλικών.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 300/1994 Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Δεν είναι δυνατή η κατ άρθρο 13 του Ν 4377/1929 παραχώρηση δημοσίου κτήματος, προς ίδρυση ή επέκταση χώρων κάμπινγκ (camping), άνευ δημοπρασίας.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 218/1994 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η άδεια ιδρύσεως φαρμακαποθήκης είναι δυνατόν, μετά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 2166/1993, να χορηγείται και σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, δηλαδή την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών που ρητώς μνημονεύονται στο εν λόγω άρθρο. (Πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 215/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Την εκχωρηθείσα από τον ένα στον άλλο σύζυγο αποζημίωση από απαλλοτρίωση ακινήτου δικαιούται ο εκδοχέας μετά το θάνατο του εκχωρητή και όχι οι κληρονόμοι του.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 207/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Για το σύννομο καθορισμό της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού το ΓΕΝ και η αρμόδια επιτροπή προβαίνουν αυτοτελώς στη διαπίστωση αυτού και οι αντίστοιχες διαπιστώσεις πρέπει να συμπίπτουν. Σε περίπτωση που κατά τη διοικητική οριοθέτηση του αιγιαλού διαπιστωθεί ότι από φυσικά ή τεχνικά αίτια έχει μετακινηθεί τούτος προς τη θάλασσα και ότι είναι δυνατός ο καθορισμός της παλαιάς θέσης αυτού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στη χάραξη στο οικείο τοπογραφικό διάγραμμα της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού (με κυανή γραμμή), με κριτήριο τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, αναγόμενη σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παρελθόν, εκτός αν στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ των ορίων αφενός του υφιστάμενου κατά τον καθορισμό αιγιαλού και του κατά τα ανωτέρω παλαιού αιγιαλού υπάρχουν κατοχές οι οποίες (όπως προκύπτει κατόπιν ερεύνης) υφίσταντο από το έτος 1884 ή αφορούν εδάφη που νόμιμα έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο, οπότε η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού θα τοποθετηθεί στο όριο αυτού κατά το έτος 1884.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 204/1994 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Ο υπόχρεος σε καταβολή εισφοράς σε χρήμα μπορεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, να καταβάλει το πλέον του ενός εκατομμυρίου τμήμα της εισφοράς και να παράσχει για το υπόλοιπο προσωπική εγγύηση.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 203/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Εφόσον η Επένδυση υπερέβη το όριο πέραν του οποίου κατά νόμο έπρεπε ο φορέας της επενδύσεως να έχει εταιρική μορφή και δε συνεστήθη εταιρεία καλώς η Διοίκηση αρνήθηκε τη χορήγηση των 5 επί πλέον μονάδων.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 6 από 260Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook