Όλες οι καταχωρήσεις
Εμφάνιση κατά:

12.05.2015 - ΝΣΚ 468/1988 Ατομ. - Ετοιμόρροπα Κτίσματα

Η ευθύνη για την κατεδάφιση των οικοδομών που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα ετοιμόρροπες ανήκει κατά πρώτο λόγο στους ιδιοκτήτες τους, αν όμως αμελήσουν και εκπνεύσει άπρακτη η σχετική προθεσμία, τότε την εκκένωση και κατεδάφιση υποχρεούται να πραγματοποιήσει το Δημόσιο, διαφορετικά, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, καθίσταται συνυπεύθυνο με τους ιδιοκτήτες σε αποζημίωση.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 536/1988 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Λόγω της αυτοδίκαιης ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επιβληθείσης με το Δ/μα επέκτασης του σχεδίου πόλης πριν από το Ν.947/1979, η ιδιοκτησία καθίσταται εκτός σχεδίου και για την επανεπιβολή του σχεδίου πόλης πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν.1337/1983 (πλειοψηφία). Μειοψηφία: Η ιδιοκτησία παραμένει εκτός σχεδίου και εφαρμόζονται γι αυτήν οι διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/16-8-1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π."-

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 469/1988 Τμ. Β' - Πολεοδομία

Η Πολεοδομική Αρχή προκειμένου να χαρακτηρίσει οικόπεδο εκτός σχεδίου, που τέμνεται από δρόμο, ως ενιαίο ή όχι, ενόψει εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων (αρτιότητα, κάλυψη, συντ.δομήσεως κ.λ.π.), κρίνει παρεμπιπτόντως την ύπαρξη δρόμου ή μη, που περνάει μέσα από την ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου και αν έχει καταστεί κοινόχρηστος δια της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητος μέχρι της εισαγωγής του Α.Κ. Τυχόν εκδοθείσα από δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού του δρόμου ως δημοτικού ή κοινοτικού δεν έχει καμμία νομική συνέπεια.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 537/1988 Τμ. Α' - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Εφόσον η κατάτμηση του γηπέδου, που εκτείνεται σε δύο περιοχές της ζώνης, γίνεται στη μία περιοχή, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, ως όριο κατάτμησης λαμβάνεται το προβλεπόμενο για την περιοχή αυτή.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 539/1988 Τμ. Α' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Οικοδομικός συνεταιρισμός στεγάσεως αναπήρων και θυμάτων πολέμου που υπήρχε και πριν την ισχύ του ΝΔ 2936/54 και στα εγγεγραμμένα μέλη του περιλαμβάνονταν και μη ανάπηροι δεν είχε υποχρέωση να τροποποιήσει το καταστατικό του και να διαγράψει τα μέλη αυτά. Είναι ισχυρές οι παραχωρήσεις που έγιναν από το συνεταιρισμό αυτό προς τα παραπάνω μέλη προ και μετά την ισχύ των διατάξεων του ΝΔ 2936/54 και του ΠΔ 3718/57.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 546/1988 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Η παραχώρηση της χρήσεως αιγιαλού και χρησιμοποιήσεως υπάρχουσας σκάλας φόρτωσης σε λατομική επιχείρηση υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και όχι του Υπουργού Βιομηχανίας. (Σχετική η ΓνΣυνελ ΝΥΔ 745/88).

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 548/1988 Τμ. Α' - Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Τα μέλη Οικοδομικών Συνεταιρισμών που πριν από το Π.Δ. 17/1984 είχαν αποκτήσει έκταση γης, είτε προσάρμοσαν τα καταστατικά τους στο Π.Δ. αυτό είτε όχι, διατηρούν τις μερίδες που είχαν σε πολλούς συνεταιρισμούς ή τις περισσότερες μερίδες που είχαν στον ίδιο συνεταιρισμό και μπορούν να τις εκποιούν ελεύθερα μέσα σε δύο χρόνια από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Ολοι οι ανωτέρω συνεταιρισμοί και οι συσταθέντες σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1984 διέπονται από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Π.Δ. 93/1987, που επικρατούν των αντιθέτων τυχόν ρητρών του καταστατικού. Οι έχοντες κατά τη δημοσίευση του ΠΔ 17/1984 εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συνεταιρισμοί, διέπονται από την εν γένει νομοθεσία περί αστικών συνεταιρισμών.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 547/1988 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Προκειμένου ο κύριος ή ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων που λειτουργεί νόμιμα να προσθέσει και εγκαταστάσεις για τον ανεφοδιασμό με υγραέριο των οδικών οχημάτων, θα πρέπει να ζητήσει νέα άδεια λειτουργίας μικτού πρατηρίου.

Λήψη αρχείου


05.05.2015 - ΝΣΚ 332/1989 Ατομ. - Αναδασμός

Δεν χωρεί διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων του αναδασμού με την έκδοση κληρονομητηρίου, διότι τούτο αποτελεί απλό πιστοποιητικό και όχι αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως απαιτεί το άρθρο 22 Ν.674/1977.

Λήψη αρχείου


05.05.2015 - ΝΣΚ 342/1989 Ατομ. - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Οι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας επί γνωμοδοτήσεων των ΣΙΔ και του ΑΣΙΔ μπορούν, ν ανακληθούν λόγω πλάνης περί τα πράγματα ή το δίκαιο και οι σχετικές υποθέσεις ν αναπεμφθούν στο οικείο Συμβούλιο.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 205 από 243Πρώτη   Προηγούμενο   200  201  202  203  204  [205]  206  207  208  209  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook