Όλες οι καταχωρήσεις » Επικίνδυνες Οικοδομές
Εμφάνιση κατά:

09.10.2016 - ΝΣΚ 87/1982 Τμ. Γ' - Επικίνδυνες Οικοδομές

Αι επιτροπαί, αι αρμόδιαι προς χαρακτηρισμόν των οικοδομών ως επικινδύνως ετοιμορρόπων δύνανται να ανακαλούν τα πρωτόκολλα αυτών διαπαράβασιν του νόμου και ιδία λόγω πραγματικής πλάνης και επι βάσει στοιχείων διαβιβαζομένων εις αυτάς υπο της αρμοδίας πολεοδομικής Υπηρεσίας ή του προισταμένου αυτής Νομάρχου.

Λήψη αρχείου


31.03.2016 - ΝΣΚ 3/1982 Τμ. Γ' - Επικίνδυνες Οικοδομές

Ο μεταγενέστερος χαρακτηρισμός κτιρίου ως διατηρητέου δεν συνεπάγεται την άρσιν του προγενεστέρως γενομένου χαρακτηρισμού του ως επικινδύνως ετοιμορρόπου και κατεδαφιστέον λόγω ζημιών εκ των σεισμών.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 768/1978 Τμ. Α' - Επικίνδυνες Οικοδομές

Η αρμοδιότης προς εξέτασιν των κατά το Πρ.Δ/μα της 13/22.4.1929 εφέσεων κατά εκθέσεων χαρακτηρισμού επικινδύνων οικοδομών, ανήκει εις την Δ/νσιν Πολεοδομικών Εφαρμογών της Γεν.Δ/νσεως Οικισμού, η απόφασις δ επί των εφέσεων τούτων εις τον Υφυπουργόν Δημοσίων Εργων.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook