Όλες οι καταχωρήσεις » Προσκύρωση
Εμφάνιση κατά:

27.10.2016 - ΝΣΚ 433/1973 Α' Τμήμα Διακοπών - Προσκύρωση

Η αρμοδιότης προς κρίσιν των προσφυγών κατά νομαρχιακών αποφάσεων εκδοθεισών επί πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεως και τακτοποιήσεως οικοπέδων, ανήκει εισέτι εις τον Υπουργόν Δημοσίων Εργων άτε κριθείσης ανισχύρου της μεταβιβάσεώς της εις τας περιφερειακάς αρχάς του Υπουργείου τούτου δι ελλείψιν επεξεργασίας της οικίας κανονιστικής διατάξεως υπό του ΣτΕ.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 493/1985 - Προσκύρωση

Η από τις διατάξεις του ΝΔ 17-7/16-8-1923 προβλεπόμενη προσκύρωση ενός ακινήτου σε έτερο ακίνητο αποτελεί είδος αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και συνεπώς εφαρμόζονται ς αυτή οι κείμενες διατάξεις περί αυτοδίκαιης άρσεως των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, που κηρύσσονται προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. ΕΔτΔ 2:163.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 73/1986 - Προσκύρωση

Από το Α25 του Ν 1337/83 δενπαρέχεται στην Διοίκηση δικαίωμα να ανακαλεί πράξεις προσκύρωσης οικοπέδων, που εκπληρώνουν τις προυποθέσεις του Α αυτού, αν η σχετική διοικητική διαδικασία είχε περατωθεί πριν από την ισχύ του Νόμου αυτού.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 958/1977 Τμ. Α' - Προσκύρωση

Είναι επιτρεπτή η ανάκλησις πράξεως προσκυρώσεως λόγω μεταβολής των όρων δομήσεως. Δεν αποτελεί εμπόδιον η μετά την τροποποίησιν των όρων δομήσεως παρακατάθεσις της αποζημιώσεως και μεταγραφή της πράξεως προσκυρώσεως.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook