Όλες οι καταχωρήσεις » Κοιμητήρια
Εμφάνιση κατά:

03.09.2015 - ΝΣΚ 83/1987 Τμ. Α' - Κοιμητήρια

Η διάταξη του άρθρου 2 εδ.2 του Π.Δ/τος 1128/80, η οποία κατ εξαίρεση επιτρέπει όπως οι προβλεπόμενες υπό του Π.Δ/τος τούτου ελάχιστες αποστάσεις εξ εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών μειούνται περαιτέρω, δι αποφάσεων του οικείου Νομάρχη μετά σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, έχει εφαρμογή μόνον στους χώρους ταφής των Μοναστηρίων και Ησυχαστηρίων.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook