Όλες οι καταχωρήσεις » Ετοιμόρροπα Κτίσματα
Εμφάνιση κατά:

01.12.2016 - ΝΣΚ 154/1970 Τμ. Γ' - Ετοιμόρροπα Κτίσματα

Το Δημόσιον υποχρεούται κατά τας διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Εισαγ.Ν.Αστ.Κώδικος εις αποζημίωσιν αστυνομικών υπαλλήλων διά ζημίας, ας υπέστησαν εκ της καταρρεύσεως του, εις ο εστρατωνίζοντο, οικήματος ανήκοντος εις τούτο (Δημόσιον), όπερ προ της καταρρεύσεως είχε κριθή ως επικίνδυνον από στατικής απόψεως.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 244/1987 Τμ. Α' - Ετοιμόρροπα Κτίσματα

Οι αποφάσεις των επιτροπών του άρθρου 7 του ΠΔ της 13/22 Απριλίου 1929, ομόφωνα εκδιδόμενες, είναι υποχρεωτικές και αμέσως εκτελεστές και δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Νομάρχη, θα μπορεί όμως σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή ο Προιστάμενος αυτής Νομάρχης για αποκατάσταση της νομιμότητος να διαβιβάσει στην Επιτροπή τα στοιχεία, αυτή δε θα κρίνει αν συντρέχει παρανομία ή πραγματική πλάνη της αρχικής αποφάσεώς της και να την ανακαλέσει, οπότε η τελευταία απόφαση είναι εκτελεστή. :ΕΔτΔ 4:28

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 468/1988 Ατομ. - Ετοιμόρροπα Κτίσματα

Η ευθύνη για την κατεδάφιση των οικοδομών που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα ετοιμόρροπες ανήκει κατά πρώτο λόγο στους ιδιοκτήτες τους, αν όμως αμελήσουν και εκπνεύσει άπρακτη η σχετική προθεσμία, τότε την εκκένωση και κατεδάφιση υποχρεούται να πραγματοποιήσει το Δημόσιο, διαφορετικά, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, καθίσταται συνυπεύθυνο με τους ιδιοκτήτες σε αποζημίωση.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook