Όλες οι καταχωρήσεις » Παραχώρηση σε ΟΤΑ
Εμφάνιση κατά:

25.09.2015 - ΝΣΚ 265/1986 - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Από τις διατάξεις του Α 190 του Ν.1065/1980 προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση περιουσίας (κινητής ακινήτου) του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως είναι και το ΙΚΑ), μετά από σύμφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ. και κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και του αρμοδίου Υπουργού.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 202/1988 Ατομ. - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Η παραχώρηση δημοσίου διδακτηρίου σε Κοινότητα για χρησιμοποίησή του ως αγροτικού ιατρείου ή κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων δεν είναι δυνατή, εάν το ακίνητο βαρύνεται με τεθέντα σε δωρεά εν ζωή όρο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σχολείο.

Λήψη αρχείου


26.04.2015 - ΝΣΚ 409/1989 Ατομ. - Παραχώρηση σε ΟΤΑ

Μη απαλλαγή ξενοδοχειακής επιχειρήσεως από την υποχρέωση παραχώρησης τμήματος γηπέδου στον Ο.Τ.Α., κατά την ανέγερση των ξενοδοχειακών της εγκαταστάσεων, λόγω μη πληρώσεως των προυποθέσεων του αρ.2 του Π.Δ. 12/5/1984, όπως αντικαταστάθηκε με αρ.2 του Π.Δ.16/27.2.1985 και αρ.1 Δ.6/13.8.1986.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook