Όλες οι καταχωρήσεις » Εθνικοί δρυμοί
Εμφάνιση κατά:

27.03.2015 - ΝΣΚ 105/1991 Τμ. Γ' - Εθνικοί δρυμοί

Για την κήρυξη νέων περιοχών ως "Εθνικών Δρυμών" κ.λ.π., εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 3 παρ.1, 2, 3 του Ν.996/1971. Για την τροποποίηση των ορίων και της έκτασης των υφισταμένων εθνικών δρυμών κ.λ.π., ή για το μεταχαρακτηρισμό της, οιοσδήποτε εκ των συναρμοδίων Υπουργών, δύναται να επισπεύσει τη διαδικασία προώθησης των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.2, 21 παρ.1 και 6 και 31 παρ. 9 του Ν. 1650/1986. Σε περίπτωση που εκδοθεί η υπουργ. απόφαση, που καθορίζει τη διαδικασία καταρτίσεως και εγκρίσεως περιβαλλοντικών μελετών, δεν προκύπτει λόγος τροποποίησης αυτής αν δεν προβλέπεται με αυτή συμμετοχή του Υπουργείου Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook