Όλες οι καταχωρήσεις » Όρια Δήμων - Κοινοτήτων
Εμφάνιση κατά:

12.03.2015 - ΝΣΚ 333/1991 Τμ. Γ' - Όρια Δήμων - Κοινοτήτων

Επιτρέπεται, εξαιρετικώς, κατ αρχήν, ανακαθορισμός των ορίων των ΟΤΑ, όταν συντρέχουν προϋποθέσεις του άρθρου 14, παρ.5, στ.β του Π.Δ.323/1989 (ισχύοντος ΔΚΚ), ήτοι αν συντρέχει αδυναμία εφαρμογής της οριογραμμής που έχει καθορισθεί, εξ αιτίας ασαφείας στη σχετική διατύπωση των ορίων ή μεταγενέστερης ανοικοδόμησης πάνω σ αυτήν, επαφιεμένου εις την Διοίκηση να ενεργήσει τα περαιτέρω νόμιμα, εν αμφισβητήσει συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων, υπό των ενδιαφερομένων ΟΤΑ.α

Λήψη αρχείου


10.03.2015 - ΝΣΚ 62/1991 Τμ. Γ' - Όρια Δήμων - Κοινοτήτων

Ανάγκη υπαγωγής ιδιωτικής νήσου εις τα όρια Κοινότητος του Κράτους. Εφόσον δεν έχει περιληφθεί εις τον καθορισμό ορίων των ομόρων κοινοτήτων, δι εκθέσεως της αρμόδιας Επιτροπής πρέπει να προκληθεί εις νέον καθορισμό ορίων των κοινοτήτων ή νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook