Όλες οι καταχωρήσεις » Αλυκές
Εμφάνιση κατά:

24.05.2017 - ΝΣΚ 290/1994 Τμ. Γ' - Αλυκές

Οι Αλυκές Αλεξάνδρου της νήσου Λευκάδας ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο λόγω της συμπερίληψής τους με το νόμο ΧΚΘ/1877 στο Κρατικό Μονοπώλιο Αλατος και και αποτελούν τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Κράτους, άλλως, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ως κοινόχρηστο πράγμα εφόσον συγκοινωνούν με τη θάλασσα και αποτελούν τμήμα του αιγιαλού. Μετά την κήρυξη των Αλυκών Αλεξάνδρου ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου, το Υπουργείο Γεωργίας, δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση (επισκευή, μετασκευή, καλλιέργεια κλπ) εφόσον αυτή αλλοιώνει ή αναιρεί το χαρακτήρα του μνημείου, παρά μόνο μετά από έγκριση του ΥΠΠΟ και γνώμη του αρχαιολογικού συμβουλίου.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 342/1991 Τμ. Β' - Αλυκές

Επιτρέπεται η ίδρυση και εκμετάλλευση αλυκών ή άλλων εγκαταστάσεων προς παραγωγή πρωτογενούς άλατος από θαλασσινό νερό, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες σε ιδιωτικές εκτάσεις, συνεχόμενες ή μη του αιγιαλού ή της παραλίας αφού τύχουν σχετικής αδείας, διότι μετά το Ν.1822/1988 (άρθρα 10 παρ.5 και 11 παρ.4) καταργήθηκε το μονοπώλιο του Δημοσίου για ίδρυση αλυκών προς παραγωγή πρωτογενούς άλατος (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook