Όλες οι καταχωρήσεις » Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
Εμφάνιση κατά:

23.05.2017 - ΝΣΚ 317/1994 Τμ. Γ' - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Ο χαρακτηρισμός περιοχών κλπ γίνεται με ΠΔ αυτοτελώς ή με την πράξη καθορισμού της Ζώνης Οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), όταν περιλαμβάνονται σε ΖΟΕ. Μέχρι την έκδοση του ΠΔ και εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού μπορεί να καθορίζονται με ΚΥΑ απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για επεμβάσεις και δραστηριότητες σ αυτές τις περιοχές κλπ.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 491/1986 Τμ. Β' - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Η ανταλλαγή ισομεγέθων τμημάτων γειτονικών ακινήτων, υπαγομένων στην περιοχή της ζώνης οικιστικού ελέγχου του Ν.Αττικής, προς τον σκοπό ευθυγραμμίσεως του κοινού ορίου, δεν αντίκειται στις διατάξεις του από 22-6-1983 Π.Δ/τος, που καθόρισε την ζώνη αυτή.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 26/1986 - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Μετά τον Ν 1337/83 για να εγκριθεί πολεοδομικό σχέδιο σε περιοχή δεύτερης κατοικίας πρέπει να τηρηθούν οι προυποθέσεις και η διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του Α 42παρ.4 αυτού και του κατ εφαρμογήν του εκδοθέντος ΠΔ 16/30-8-1985 που αφορά την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις ζώνες οικιστικού ελέγχου.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 537/1988 Τμ. Α' - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Εφόσον η κατάτμηση του γηπέδου, που εκτείνεται σε δύο περιοχές της ζώνης, γίνεται στη μία περιοχή, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, ως όριο κατάτμησης λαμβάνεται το προβλεπόμενο για την περιοχή αυτή.

Λήψη αρχείου


26.04.2015 - ΝΣΚ 469/1989 Ατομ. - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Πολεοδομία. Εφόσον το συγκεκριμένο γήπεδο εμπίπτει κατά ένα τμήμα σε ζώνη, όπου κατά το Π.Δ. 84/1984 επιτρέπεται η ανέγερση μη οχλουσών βιοτεχνικών μονάδων και κατά το άλλο τμήμα σε ζώνη, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση γραφείων, είναι δυνατή η ανέγερση αυτοτελών κτιρίων για τη βιοτεχνική μονάδα και τα γραφεία στο αντίστοιχο τμήμα του γηπέδου, με μεγέθη εκμετάλλευσης που αντιστοιχούν στο καθένα τμήμα.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook