Όλες οι καταχωρήσεις » Πολεοδομική Μελέτη
Εμφάνιση κατά:

26.02.2017 - ΝΣΚ 400/1995 Τμ. Δ' - Πολεοδομική Μελέτη

Είναι δυνατή, κατ εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 29 του Ν 1947/91, η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, όταν έχει προβλεφθεί χρόνος ολοκλήρωσης αυτών κατά φάσεις, είτε στο ΠΔ που ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη, είτε στην πολεοδομική μελέτη που υποβλήθηκε προς έγκριση. Είναι δυνατή, κατ εφαρμογή της παρ. 15γ του άρθρου 6 του Ν 2160/93, η τμηματική κατάθεση εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να επιτραπούν μεταβιβάσεις προ της ολοκλήρωσης εκτέλεσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής, εφόσον έχει προβλεφθεί η κατά φάσεις ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 414/1985 - Πολεοδομική Μελέτη

Σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαρ.3 του Α 17 του Ν.716/1977 και τηςπαρ.2 του Α 14 του Π.Δ.194/1979 είναι δυνατό να διακοπεί η σύμβαση πολεοδομικής μελέτης κατά τη διάρκεια εκπονήσεως οποιουδήποτε σταδίου, αποζημιώνοντας όμως τον ανάδοχο στο 30% της αμοιβής του σταδίου αυτού, για τα υπόλοιπα όμως στάδια της μελέτης, ο εργοδότης δεν υποχρεούται ν αποζημιώσει τον ανάδοχο, αν προβλέπεται από τη σύμβαση η λύση της χωρίς αποζημίωση.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 101/1987 Τμ. Α' - Πολεοδομική Μελέτη

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΝΔ 886/1971, η ανάθεση εκπονήσεως μελέτης από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς γίνεται κατόπιν δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές δοθέντος ότι επί των συνεταιρισμών τούτων δεν ισχύουν οι διατάξεις του Ν 716/1977.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook