Όλες οι καταχωρήσεις » Ναυτικά Οχυρά
Εμφάνιση κατά:

27.10.2016 - ΝΣΚ 129/1997 Τμ. Γ' - Ναυτικά Οχυρά

Οι υπό του α.ν.376/36 προβλεπόμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις ουδόλως προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγματος ή των άρθρων 1000 και 1001 Α.Κ., ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι η κατά τις σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου επιβάλλουσα αυτούς αρμοδία αρχή ενεργεί κατά τρόπον καταχρηστικό υπό την αυτονόητη βεβαίως προϋπόθεση ότι δι αυτών δεν αναιρείται πλήρως η δυνατότητα της κατά προορισμό χρήσεως του ακινήτου.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook