Όλες οι καταχωρήσεις » Αγροτικός Κλήρος
Εμφάνιση κατά:

26.10.2016 - ΝΣΚ 62/1997 Τμ. Β' - Αγροτικός Κλήρος

Δεν είναι νόμιμη η ανάκληση νομαρχιακής αποφάσεως διορθωτικής, συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την συγκεκριμένη περίπτωση, του πατρωνύμου δικαιούχου αγροτικού κλήρου στα στοιχεία της οριστικής διανομής αγροκτήματος της τέως ΕΑΠ, όταν με την ανακλητική απόφαση του νομάρχη μεταβάλλεται η προσωπική, νομίμως προσδιορισμένη ταυτότητα του κληρούχου.

Λήψη αρχείου


12.03.2015 - ΝΣΚ 323/1991 Τμ. Α' - Αγροτικός Κλήρος

Σε περίπτωση που μισθωτής αγροτικού ακινήτου για περιωρισμένο διάστημα, είχε υπεκμισθώσει, ανεπιτρέπτως, τμήμα του μισθίου δύναται να εκτιμηθεί, με βάση τις συντρέχουσες στην συγκεκριμένη περίπτωση περιστάσεις ότι δεν λύεται η μίσθωση ούτε απαλλάσσεται τυχόν εγγυητής από υποχρεώσεις που είχε αναλάβει.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook