Όλες οι καταχωρήσεις » Δημόσιες Επενδύσεις
Εμφάνιση κατά:

19.03.2017 - ΝΣΚ 488/1995 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η Εκκλησία της Ελλάδος και οι μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου να επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.22 άρθρου 27 του Ν.2166/93 να υποβάλουν προς την Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ. τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο αυτή και στην κατ εξουσιοδότηση της 2024530/489/0094/14-4-94 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 259/1995 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισις (ΚΕΚ) με τη μορφή της εθνικής συμμετοχής, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν 1262/82, έστω και αν αυτά έχουν τη μορφή εταιρείας του Εμπορικού Νόμου.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 149/1996 Τμ. Δ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 του ΝΔ 2957/54, 2 παρ.1 του Ν.1747/88, 83 παρ.3 εδ.ε Ν.2326/95 και 11 παρ.3 στοιχ.ε Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ είναι δυνατή η απ ευθείας ανάθεση στην "Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ" του υποπρογράμματος "Εθνική Τεχνική Βοήθεια" εφόσον πρόκειται για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές συμβάσεις, συμπληρωματικές των συμβάσεων αυτών και που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 614/1998 Ατομ. - Δημόσιες Επενδύσεις

Στην έννοια του όρου "συνεχιζόμενα έργα" του άρθρου 13 παρ.26α του ν.2601/98, περιλαμβάνονται τα έργα εκείνα στα οποία έχει γίνει έναρξη κατασκευής.

Λήψη αρχείου


17.11.2015 - ΝΣΚ 31/1993 Τμ. Γ' - Δημόσιες Επενδύσεις

Η αρμοδιότητα για την ανακατανομή πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των έργων της οικείας ΣΑΕ ή ΣΑΜ ανήκει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, μετά γνώμη του οικείου Υπουργού, ενώ η ανακατανομή των πιστώσεων "επί μέρους έργων" του έργου της ΣΑΕ ή ΣΑΜ ανήκει στον οικείο Υπουργό - φορέα του έργου.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook