Όλες οι καταχωρήσεις » Μνημεία
Εμφάνιση κατά:

11.05.2017 - ΝΣΚ 55/2017 Ατομ. - Μνημεία

Η αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 162265/96275/4862/338/2.10.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας περί χορήγησης στην Π.Κ άδειας μελέτης και δημοσίευσης του ιστορικού των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης της Μονής Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στο Ρογκοβό Ιωαννίνων δεν είναι νόμιμη και πρέπει να ανακληθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή του ΥΠΠΟΑ. Για την ανάκληση αυτή δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ.

Λήψη αρχείου


25.01.2017 - ΝΣΚ 248/2016 B' Τακτική Ολομέλεια - Μνημεία

α) Η νομολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί με τις υπ’ αριθμ. 978/2012, 2270/2014, 3349/2014 και 4781/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας συνιστά «παγία νομολογία», καθόσον αφορά την δοθείσα από τις αποφάσεις αυτές ερμηνευτική νομική λύση για την δόμηση εντός των μνημειακού χαρακτήρα οικισμών της Ύδρας και της Χώρας Πάτμου. Η νομολογία αυτή μάλιστα επαναλήφθηκε και με τις μετέπειτα εκδοθείσες υπ’ αρ. 166/2015 (ΕΑ), 4363/2015 και 1248/2016 αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου. β) Ενδείκνυται η Διοίκηση, σε συμφωνία προς τις ανωτέρω αποφάσεις, να εξετάσει τις όμοιες υποθέσεις, ήδη εκκρεμείς ενώπιον αυτής ή μελλοντικές, που αφορούν τη δόμηση στους ίδιους οικισμούς, υιοθετώντας την δοθείσα από τις αποφάσεις αυτές ερμηνευτική νομική λύση. γ) Καθόσον αφορά τις ήδη εκδοθείσες πράξεις και οι οποίες τελούν σε αντίθεση προς την ερμηνευτική νομική λύση, που έχει δοθεί με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, η Διοίκηση δύναται να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε και να εξετάσει εκ νέου τις σχετικές υποθέσεις υπό το φως αυτής της νομικής ερμηνευτικής λύσεως, με βάση τις γενικές αρχές, που ισχύουν για την δυνατότητα ανακλήσεως των παράνομων ευμενών ατομικών διοικητικών πράξεων, επικαλούμενη λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος (προστασία μνημειακών οικισμών), λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τα δικαιώματα ή τις επωφελείς καταστάσεις, που έχουν δημιουργηθεί από τις πράξεις αυτές για καλόπιστους διοικούμενους, εκτός εάν, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προστασίας των συγκεκριμένων μνημειακού χαρακτήρα οικισμών, σε βαθμό τέτοιο, ώστε να επιβάλλεται η ανάκληση, ακόμα και των πράξεων αυτών (ομοφ).

Λήψη αρχείου


11.04.2016 - ΝΣΚ 48/1998 Ατομ. - Μνημεία

Ο ακριβής χαρακτηρισμός των παλαιών κηρύξεων Νεώτερων Μνημείων, κατά τον ν.1469/1950, μπορεί να διευκρινισθεί από την έρευνα των συναφών στοιχείων των οικείων φακέλλων (γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων κλπ), που αποτελούν συγχρόνως συμπλήρωση της αιτιολογίας κήρυξης τούτων. Σε περίπτωση που έπειτα από την έρευνα αυτή δεν μπορεί να διευκρινισθεί επακριβώς ο άνω χαρακτηρισμός, τότε πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτά χαρακτηρίσθηκαν και ως έργα τέχνης και ως έχοντα ιστορική σπουδαιότητα.

Λήψη αρχείου


05.04.2016 - ΝΣΚ 567/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Μνημεία

Είναι δυνατός και επιτρεπτός ο χαρακτηρισμός ενός ακινήτου πολιτιστικού αγαθού (οικοδομήματος) ως εμπίπτοντος στις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Γρανάδας του 1985 (ν.2039/1992), μολονότι τούτο δεν είναι έργο τέχνης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1469/1950 και επομένως δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί κατ άρθρο 5 ν.1469/1950 ως οικοδόμημα έχον ιστορική σπουδαιότητα.

Λήψη αρχείου


17.11.2015 - ΝΣΚ 5/1993 Τμ. Γ' - Μνημεία

Η Ιερά Μονή Αρκαδίου Κρήτης αποτελεί μνημείο της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς κατά την σύμβαση της Γρανάδας, λόγω της Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, των εγκαταστάσεών της και της ιστορικότητάς της από τους αγώνες που έγιναν σ αυτήν για την ελευθερία και τον Χριστιανισμό, ήτοι ιδανικά Πανανθρώπινης αναγνώρισης.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook