Όλες οι καταχωρήσεις » Συμβάσεις Παραχώρησης
Εμφάνιση κατά:

30.03.2016 - ΝΣΚ 435/1999 Ολομέλεια - Συμβάσεις Παραχώρησης

Σύμφωνα με το Ν.2160/1993 και τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού η σύμβαση παραχώρησης της περιοχής Λαγονησίου Αττικής υπογράφεται από μόνο τον Υπουργό Ανάπτυξης. Από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου τη σύμβαση θα κληθεί να υπογράψει η Κοινοπραξία των δύο ανωνύμων εταιρειών που ανακηρύχθηκε πλειοδότρια του διαγωνισμού. Στην ανώνυμη εταιρεία που υποχρεούνται να συστήσουν οι κοινοπρακτούσες εταιρείες περιέρχονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση. Επιπροσθέτως όμως τα μέλη της Κοινοπραξίας υποχρεούνται να προικοδοτήσουν την ανώνυμη αυτή εταιρεία με κεφάλαια αντίστοιχα και ανάλογα των κεφαλαίων του επενδυτικού σχεδίου και να την καταστήσουν ικανή για την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων. Η εταιρεία αυτή, της οποίας δεν είναι επιτρεπτή η μεταβολή της προβλεπόμενης από την προσφορά μετοχικής της σύνθεσης, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση και λειτουργία της σύμβασης παραχώρησης.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook