Όλες οι καταχωρήσεις » Δωδεκανησιακό Δίκαιο
Εμφάνιση κατά:

30.03.2016 - ΝΣΚ 205/1999 Τμ. Δ' - Δωδεκανησιακό Δίκαιο

Η χρησιμοποίησις - διάθεσις των κτημάτων κατά τα υπό του ΕΟΤ λεπτομερώς εκτιθέμενα, συνιστά περίπτωσιν εξυπηρετούσαν α) σκοπόν κοινής ωφελείας ήτοι κοινωφελή κατά τον νόμον αφού ο ΕΟΤ, έχει τον αντίστοιχον χαρακτήρα, β) παραχωρούμενα εις αυτόν, τας ανάγκας του ΕΟΤ ήτοι κρατικάς κατ ουσίαν ανάγκας. Συνεπώς, τα ακίνητα αυτά δυνάμενα να ενταχθούν στην εξαίρεση του εδ.α , ιδία δε γ παρ.2 άρθρου 16 ν.719/77 δεν είναι αποδόσιμα, εις τους τέως ιδιοκτήτες.

Λήψη αρχείου


29.03.2016 - ΝΣΚ 150/1999 Τμ. Δ' - Δωδεκανησιακό Δίκαιο

Η διάταξη του άρθρου 8 του Ν.2100/1952 διατηρείται σε ισχύ και δεν έχει παραγραφεί το εξ αυτής δικαίωμα των ενδιαφερομένων, λόγω παρελεύσεως από της υποβολής των αιτήσεων (έτος 1953) μεγάλου χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω, όμως, έχει παραγραφεί η σχετική αξίωσή τους, ώστε να μη μπορούν να επιδιώξουν σήμερα δικαστικώς την ικανοποίηση του δικαιώματός τους.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook