Όλες οι καταχωρήσεις » Γεωργικός Κλήρος
Εμφάνιση κατά:

09.10.2016 - ΝΣΚ 358/1983 - Γεωργικός Κλήρος

Η υποχρέωση για υποδειγματική καλλιέργεια παραχωρηθέντος γ εωργικού κλήρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Α 24παρ.3 του Αγροτικού Κώδικα εξακολουθεί να ισχύει και μετά τον Α.Ν.431/68.

Λήψη αρχείου


11.04.2016 - ΝΣΚ 91/1998 Τμ. Β' - Γεωργικός Κλήρος

Εφ όσον έχει ασκηθεί νομοτύπως έφεση κατά της υπ αριθ. 161/96 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας, εκ μέρους του Ελ.Δημοσίου, η εν λόγω απόφαση δεν είναι εκτελεστή, μέχρι δε της εκδόσεως αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως επί της υποθέσεως αυτής, δεν θα υπάρχει εκτελεστή απόφαση, και, συνεπώς, η αρμόδια για την συγκεκριμένη υπόθεση υπηρεσία δύναται να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού τίτλου κυριότητας, εφαρμόζοντας τις υπ αριθ.6/96 και 10/96 αποφάσεις της Ε.Α. Νομού Θεσπρωτίας, του οποίου η τελική τύχη θα εξαρτηθεί εκ του περιεχομένου της τελικώς εκδοθησομένης αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.

Λήψη αρχείου


29.03.2016 - ΝΣΚ 148/1999 Τμ. Β' - Γεωργικός Κλήρος

Με την επικύρωση, δυνάμει του άρθρου 15 του ν.δ.3958/59, ανωμάλου δικαιοπραξίας αφορώσης σε κατάτμηση γεωργικών κλήρων, τα κατατμηθέντα κληροτεμάχια δεν χάνουν την ιδιότητά τους ως κληροτεμάχια και δεν μπορούν να κατατμηθούν περαιτέρω σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια, σύμφωνα με τις οικείες περί αρτιότητος πολεοδομικές διατάξεις, διότι εξακολουθούν να υπόκεινται τα προκύψαντα τμήματα, στις απαγορευτικές περί μεταβιβάσεως διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.431/68.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook