Όλες οι καταχωρήσεις » Αλιεία
Εμφάνιση κατά:

28.03.2016 - ΝΣΚ 650/1999 Τμ. Γ' - Αλιεία

1) Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών συλλογής υδρόβιων οργανισμών άγριας πανίδας για ερευνητικούς σκοπούς έχει μεταβιβαστεί στις περιφέρειες. 2) Αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα για την άσκηση της πιο πάνω αρμοδιότητας είναι η Δ/νση Δασών / Τμήμα Δασικό της οικείας Περιφέρειας. 3) Οταν η προγραμματιζόμενη έρευνα πρόκειται να διενεργηθεί σε περισσότερες περιφέρειες, αρμόδιες Υπηρεσίες για τη χορήγηση της άδειας είναι οι αντίστοιχες Περιφέρειες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθεί αυτή κατά λόγο της τοπικής αρμοδιότητας της καθεμιάς.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook