Όλες οι καταχωρήσεις » Φαρμακεία
Εμφάνιση κατά:

19.06.2016 - ΝΣΚ 444/1998 Τμ. Α' - Φαρμακεία

Αφού η διάταξη του άρθρου 1 παρ.4 και 2 περ.δ Ν.1963/91 δεν ορίζει κάτι διαφορετικό για την περίπτωση, που η ποινή είναι με αναστολή, οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείων ανακαλούνται έστω και αν η ποινή των καταδικασθέντων είναι με αναστολή. Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 99 παρ.1, 102 παρ.2 και 104 Ποιν.Κώδικα συνάγεται ότι με την αναστολή θεωρείται ως μη καταγνωσθείσα η κυρία ποινή όχι όμως και η καταδικαστική απόφαση, οπότε οι άδειες και πάλι ανακαλούνται (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


01.02.2016 - ΝΣΚ 55/2015 Τμ. Ε' - Φαρμακεία

Η πρόβλεψη στην παρ.4 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με τον Ν.4254/2014, υποπαρ. ΣΤ.1 περ.4, για την μη υπέρβαση του αριθμού των λειτουργούντων στην ίδια περιοχή φαρμακείων «κατά τη δημοσίευση του παρόντος», αναφέρεται στο χρόνο δημοσίευσης του Ν.3918/2011. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook