Όλες οι καταχωρήσεις » Χωρικός Σχεδιασμός
Εμφάνιση κατά:

10.03.2017 - ΣτΕ 519/2017 Τμ. Ε' - Χωρικός Σχεδιασμός

Η ακύρωση δυνάμει της ΣτΕ 3632/2015 Ολ. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Τομέα του Τουρισμού που εκδόθηκε το 2013 δεν συνεπάγεται την αναβίωση, ούτε προσωρινώς, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Τομέα του Τουρισμού που εκδόθηκε το 2009 καθώς το νεότερο δεν τροποποίησε αλλά αντικατέστησε το παλαιότερο.

Λήψη αρχείου


02.03.2016 - ΝΣΚ 19/2016 Τμ. Γ' - Χωρικός Σχεδιασμός

Η απόφαση υπ’ αριθμ. 16/23-9-1981 του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για το Ηράκλειο Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22292/4915/6-9-1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, δεν θεωρείται ως καταργηθείσα, δυνάμει της παραγράφου 32 του άρθρου 28 του ν. 4280/2014, διότι δεν συντρέχει εν προκειμένω η προϋπόθεση κατάργησης που θέτει η ως άνω διάταξη, ήτοι η ύπαρξη νεώτερου και πυκνότερου χωροταξικού ρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου (ομοφ.).

Λήψη αρχείου


03.11.2015 - ΣτΕ 3632/2015 Ολομέλεια - Χωρικός Σχεδιασμός

Ακύρωση της Έγκρισης Τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Μη νόμιμη και ακυρωτέα η γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς το κείμενο που φέρεται ως θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση δεν προέκυψε κατόπιν ψηφοφορίας και ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Η παράλειψη αυτή δεν μπορεί να θεραπευτεί με την υποβολή στον Πρόεδρο εκ μέρους ορισμένων μελών και εκπροσωπούμενων φορέων υπομνημάτων, θέσεων, παρατηρήσεων-προτάσεων και επισημάνσεων αναφορικά με το περιεχόμενο του σχεδίου, τα οποία παρατέθηκαν ομαδοποιημένα, διότι η διαδικασία αυτή δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες λειτουργίας που διέπουν το ως άνω γνωμοδοτικό όργανο.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook