Όλες οι καταχωρήσεις » Άγιο Όρος
Εμφάνιση κατά:

28.03.2016 - ΝΣΚ 675/1999 Τμ. Ε' - Άγιο Όρος

Για την εκτέλεση έργων επί του Αιγιαλού του Αγίου Ορους δεν απαιτείται άδεια του Υπουργού των Οικονομικών, αφού δεν αποτελεί δημόσιον κτήμα ανήκον στην Δημοσία Περιουσία ο Αιγιαλός του Αγίου Ορους και συνεπώς δεν έχει την διαχείριση αυτού κατά τις κείμενες περί "Δημοσίων Κτημάτων" και "Περί Αιγιαλού - Παραλίας" διατάξεις ο Υπουργός των Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται ούτε ο προηγούμενος καθορισμός της οριογραμμής αυτού για την εκτέλεση των έργων αυτών. Μόνη προϋπόθεση για την εκτέλεση των έργων αυτών, είναι η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, ως εκ του γεγονότος ότι η σύμφωνη γνώμη αυτού απαιτείται και για έργα επί του αποτελούντος Δημόσιο - Κτήμα Αιγιαλού, επιβαλλόμενη εκ λόγων Εθνικής Ασφαλείας (βλ.σχετ. Ν.Σ.Κ. 1019/76), οι οποίοι απτόμενοι της εκτεινομένης και επί του εδάφους του Αγίου Ορους Εθνικής Κυριαρχίας, επιβάλλουν την κατ άρθρο 12 παρ.1 ΑΝ 2344/40 τήρηση της προϋποθέσεως αυτής επί παντός επί του Αιγιαλού έργου ανεξαρτήτως του αν αποτελεί αυτός Δημόσιο ή μη Κτήμα.

Λήψη αρχείου


08.10.2015 - ΝΣΚ 524/1984 - Άγιο Όρος

Για ακίνητο που χαρακτηρίστηκε με Π.Δ.διατηρητέο και καθορίσθηκαν συγκεκριμένοι όροι δομήσεως διάφοροι από αυτούς που ισχύουν στα οικόπεδα της περιοχής του και έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δομήσεώς του, δεν υπάρχει δικαίωμα μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.880/79. ΕΔτΔ 1:393.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 164/1985 - Άγιο Όρος

Υπαγωγή επενδύσεως αγοράς κτιρίων, που κατασκευάσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.1262/82, στις επενδύσεις του Νόμου αυτού.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 136/1985 - Άγιο Όρος

Tρόπο αποδείξεως των ορίων αποξηρανθεισών λιμνών μετά την απώλεια των σχετικών εγγράφων.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 621/1979 Ολομέλεια - Άγιο Όρος

Η υπό Ιεράς Μονής λαμβανομένης απόφασις εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων αυτής δέον όπως υποβληθή προ πάσης εκτελέσεώς της εις τον Διοικητήν του Αγίου Ορους προς έλεγχον της νομιμότητος της αποφάσεως. Προκειμένου περί αναδασωτέων εκτάσεων απαιτείται ως πρόσθετος διατύπωσις δια την πώλησιν, η έκδοσις Διατάγματος προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 556/1979 Ολομέλεια Διακοπών - Άγιο Όρος

Απόφασις Ι.Μονής του αγίου Ορους περί εκποιήσεως ακινήτου, κειμένου εκτός αυτού, μη τυχούσα της εγκρίσεως του Διοικητού του Αγίου Ορους, προ πάσης εκτελέσεώς της, δεν ηδύνατο νομίμως να εκτελεσθή και η σχετική βάσει αυτής σύμβασις εκποιήσεως είναι άκυρος, άτε της δηλώσεως βουλήσεως της Μονής μη τελειωθείσης.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 473/1979 Τμ. Διακοπών - Άγιο Όρος

Είναι νόμω επιτρεπή η ατελής μεταβίβασις μηχανημάτων, εισαχθέντων ατελώς, προς λατομείον, καίτοι τα μηχανήματα εισήχθησαν παρά μη λατομικής επιχειρήσεως. Δεν είναι δυνατή η οριστικοποίησις των ατελών της μεταβιβάσεως των άνω μηχανημάτων. εάν η σχετική αίτησις υπεβλήθη μετά την λήξιν της αδείας εκμεταλλεύσεως του λατομείου.

Λήψη αρχείου


30.09.2015 - ΝΣΚ 391/1986 Τμ. Α' - Άγιο Όρος

Ακίνητο που ανήκε σε πολιτικό πρόσφυγα και περιήλθε στο Δημόσιο βάσει του Μ/1948 Ψηφίσματος και αργότερα κατέστη ανταλλάξιμο, μπορεί να αποδοθεί στους κληρονόμους του δικαιούχου πολιτικού πρόσφυγα, αρκεί να τηρούνται οι θετικές και αρνητικές προυποθέσεις των Α 1 και 2 του Ν.1540/85. :ΕΔτΔ 3:69.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 460/1986 Τμ. Α' - Άγιο Όρος

Δυνατότητα εγκρίσεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος από οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 434/1986 Τμ. Α' - Άγιο Όρος

Απαλλαγή συγκεκριμένης επενδύσεως από την φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook