Όλες οι καταχωρήσεις » Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας
Εμφάνιση κατά:

21.07.2015 - ΝΣΚ 376/2000 Τμ. Β' - Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας

Δεν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης, όπως συμμορφούμενη προς απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία διαπίστωσε την αυτοδίκαιη άρση χαρακτηρισμού περιοχής ως Ζ.Ε.Π. και της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης λόγω μη υπογραφής της προβλεπόμενης σύμβασης με τον ανάδοχο φορέα, εκδόσει πράξεις ανάκλησης των οικείων Π.Διαταγμάτων, εφόσον με μεταγενέστερη διάταξη αναδρομικής ισχύος εξέλιπε η υποχρέωση υπογραφής της σύμβασης αυτής. 2. Ενόψει της νομοθετικής αυτής μεταβολής δεν απαιτείται υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου για την πολεοδομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής ως Ζ.Ε.Π. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook