Όλες οι καταχωρήσεις » Παραδοσιακοί Οικισμοί
Εμφάνιση κατά:

27.12.2019 - ΝΣΚ 181/2019 Ατομ. - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ.4 του ν. 4067/2012 (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού), οι οποίες προβλέπουν τις προϋποθέσεις επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί ακινήτου, μη κωλυομένης της Διοίκησης να επανεξετάσει και κατ’ ουσία τη δυνατότητα εφαρμογής της επιλογής (δημιουργία χώρου πρασίνου), κατά την επιχειρούμενη τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου.

Λήψη αρχείου


09.05.2016 - ΝΣΚ 193/1998 Τμ. Γ' - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Κατά το άρθρο 1 του από 26/9/1979 Π.Δ/τος, το όριο του Δ/τος αυτού ακολουθεί τον άξονα της Εθνικής οδού Μετσόβου- Ιωαννίνων και Ιωαννίνων-Κονίτσης, σε απόσταση 300 μέτρων από τον άξονα αυτό, του άξονα της τάφρου Περάματος- Λυκοστόμου, τον άξονα του ποταμού Αώου και τη γραμμή των διοικητικών ορίων των νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών.

Λήψη αρχείου


01.02.2016 - ΝΣΚ 163/2015 Ολομέλεια - Παραδοσιακοί Οικισμοί

α) Εργασίες που εκτελέστηκαν σε ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ιστορικού τόπου και πλησίον μνημείου, παρά τη ρητή απαγόρευση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ν. 4014/2011 και 4178/2013. β) Η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών, μετά την παραβίασή της και την έκδοση σήματος διακοπής, έχει ανακληθεί. γ) Η υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις των ν. 4014/2011 και 4178/2013, όταν πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, πλησίον μνημείου και εντός παραδοσιακού οικισμού, δεν είναι δυνατή ή νόμιμη και δεν δεσμεύει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τούτο διότι η οικοδομική δραστηριότητα εντός των εν λόγω χώρων επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


17.11.2015 - ΝΣΚ 53/1993 Τμ. Β' - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Η τροποποίηση, με νομαρχιακή απόφαση έτους 1992, κατ εφαρμογή του από 24.4.85 ΠΔ, ορίων οικισμών, που έχουν κηρυχθεί παραδοσιακοί και οριοθετηθεί με Π.Δ/τα ετών 1978 και 1981 βάσει του άρθρου 79 παρ.6 ΝΔ 8/1973, δεν είναι σύννομη, γιατί τα αμέσως προαναφερόμενα Π.Δ/τα κατισχύουν των διατάξεων του από 24.4.85 Π.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 του τελευταίου. Η πολεοδόμηση των οικισμών αυτών θα γίνει κατά τις διατάξεις του από 20.8.85 Π.Δ/τος, αλλά σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 24.4.85 ΠΔ, καθώς και του Π.Δ/τος έτους 1981, με το οποίο έχουν καθορισθεί τα όρια των οικισμών βάσει του άρθρου 79 παρ.6 ΝΔ 8/73.

Λήψη αρχείου


23.07.2015 - ΝΣΚ 722/2001 Τμ. Α' - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Αρμόδιος για τα θέματα αναστήλωσης, επισκευής και αποκατάστασης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων στον οικισμό Οία της νήσου Θήρας, Νομού Κυκλάδων, είναι ο Υπουργός Αιγαίου.

Λήψη αρχείου


19.07.2015 - ΝΣΚ 87/2002 Τμ. Α' - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Η έννοια των χρήσεων γης εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής του άρθρου 1Β του ΠΔ της 23.2.1987, δεν ταυτίζεται κατ ανάγκη προς τους αντίστοιχους ορισμούς του Υγειονομικού Κανονισμού. Χρήσεις γης σε συγκεκριμένη περιοχή επιβάλλονται ή απαγορεύονται με πολεοδομικά κριτήρια, συναπτόμενα προς το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του δεδομένου οικισμού έστω και με χρησιμοποίηση ή παραπομπή στην ορολογία του Υγειονομικού Κανονισμού. Χρήσεις γης Χώρας Μυκόνου (απαγορεύσεις).

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 140/2004 Ολομέλεια - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Ο χαρακτηρισμός οικισμού, ως παραδοσιακού, ο καθορισμός των ορίων αυτού και ο καθορισμός ορίων δόμησης, γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος, τυχόν δε εκδοθείσα απόφαση του οικείου Νομάρχη, προς ρύθμιση των θεμάτων αυτών, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.

Λήψη αρχείου


26.03.2015 - ΝΣΚ 69/1990 Ατομ. - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Κατά το δεδομένο ιστορικό του ερωτήματος και σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων του π.δ. 11-5-1989 (καθορισμός όρων δομήσεως σε παραδοσιακούς οικισμούς του νομού Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ.Δ 345/2-6-1989), στο μεγαλύτερο τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη ζώνη αρτιότητας των 600 μ2 θα πρέπει να συνυπολογισθεί για την δόμησή του μέσα στο τμήμα αυτό και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του τμήματος αυτού και το λοιπό τμήμα που είναι στη ζώνη αρτιότητας των 2.000 μ2.

Λήψη αρχείου


15.02.2015 - ΝΣΚ 387/1993 Τμ. Β' - Παραδοσιακοί Οικισμοί

Οι όροι και οι περιορισμοί δομήσεως, που προβλέπονται για τις ιδιοκτησίες που κείνται μέσα στα όρια του παραδοσιακού οικισμού Κάμπου Χίου, κατά το σχετικό ΠΔ της 23-12-1991, εφαρμόζονται και για τις ιδιοκτησίες, που τέμνονται από τα όρια του οικισμού αυτού ως προς την επιφάνεια, κατά περίπτωση, ενός αρτίου ή κατά παρέκκλιση αρτίου οικοπέδου.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook