Όλες οι καταχωρήσεις » Λίμνες
Εμφάνιση κατά:

28.10.2015 - ΝΣΚ 99/1994 Τμ. Δ' - Λίμνες

Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας λιμνοθάλασσας, εκμισθωθείσης από το Δημόσιο προς ιχθυοτροφική εκμετάλλευση, δεν αποτελεί κώλυμα για την περίφραξή της, κατά τη διάρκεια της εκμεταλλεύσεως και κατά το αναγκαίο μέτρο, για την προστασία της ιχθυοπαραγωγής από παράνομους αλιείς.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 67/2004 Ολομέλεια - Λίμνες

Ελώδης έκταση, η οποία είχε μεταβιβασθεί με νόμιμο τίτλο σε Ο.Τ.Α., ως κοινόχρηστη έκταση, δυνάμει των διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα, η οποία κατακλύσθηκε κατά μόνιμο τρόπο από φυσικά αίτια από θαλάσσια ύδατα, με αποτέλεσμα να καταστεί έκτοτε, με τον τρόπο αυτό, λιμνοθάλασσα, παύει να ανήκει κατά κυριότητα στον Ο.Τ.Α. στον οποίο μεταβιβάσθηκε και κύριος αυτής καθίσταται το Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως η αλιευτική εκμετάλλευση αυτής διέπεται από τις διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook