Όλες οι καταχωρήσεις » Χαρακτηρισμός Περιοχών
Εμφάνιση κατά:

16.10.2016 - ΝΣΚ 189/1974 Τμ. Α' - Χαρακτηρισμός Περιοχών

Ο χαρακτηρισμός του νόμου Χαλκιδικής, ως παραμεθορίου περιοχής, ως προς μόνον τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, διά διατάγματος, δεν ευρίσκει έρεισμα εν τω νόμω.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 632/2004 Τμ. Α' - Χαρακτηρισμός Περιοχών

Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως ορεινής και προβληματικής με σκοπό τον καθορισμό του τύπου της κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων εμπορίας υγρών καυσίμων με τις οδούς στις οποίες έχουν πρόσωπο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και κριτήρια, αλλά αυτό ερευνάται κατά περίπτωση και εναπόκειται στην εύλογη και αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης υπηρεσίας.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook