Όλες οι καταχωρήσεις » Συνοικισμοί
Εμφάνιση κατά:

13.07.2015 - ΝΣΚ 338/2006 Ατομ. - Συνοικισμοί

Η διαδικασία προσαρτήσεως συνοικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα μπορεί να συνεχισθεί και στην περίπτωση που, κατόπιν ανακλήσεως των αιτήσεων προσαρτήσεως δεν καλύπτεται το ποσοστό του άρθρου 5 παρ.2 του ΠΔ 410/1995, εφ’ όσον υποβληθούν νέες αιτήσεις από άλλους εκλογείς - κατοίκους του συνοικισμού, που συμπληρώνουν το ανωτέρω ποσοστό.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook