Όλες οι καταχωρήσεις » Πολιτιστική Κληρονομιά
Εμφάνιση κατά:

15.07.2015 - ΝΣΚ 159/2005 Τμ. Ε' - Πολιτιστική Κληρονομιά

Ο Νόμος 3028/2002 (άρθρα 16,15,14,13,12,10 παρ.1-6 και 73 παρ.10 και 12) προστατεύει τους ιστορικούς τόπους αυτοτελώς. Η αρμοδιότητα για την προστασία τούτων, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση οποιουδήποτε έργου σ’ αυτούς ανήκει από της 28.6.2002 αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 115/2003 Τμ. Α' - Πολιτιστική Κληρονομιά

Η επιχείρηση των διαφόρων ενεργειών της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν 3028/2002 αναφέρεται ενιαίως τόσο σε ακίνητα αρχαία μνημεία, όσο και σε ακίνητα νεότερα μνημεία και επομένως ο Υπουργός Πολιτισμού έχει αρμοδιότητα και εντεύθεν υποχρέωση να ελέγχει τις αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές ενέργειες και επεμβάσεις που εκτελούνται πλησίον ακινήτου νεότερου μνημείου.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook