Όλες οι καταχωρήσεις » Πρόστιμα
Εμφάνιση κατά:

22.06.2015 - ΝΣΚ 116/2010 Τμ. Ε' - Πρόστιμα

Για την επιβολή του προστίμου των παρ.1-3 του άρθρου 13 του Ν 3199/2003 δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης, η δε εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται μόνο στη δυνατότητα να μεταβιβασθεί με υπουργική απόφαση στην τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού η αρμοδιότητα επιβολής του ως άνω προστίμου και των λοιπών κυρώσεων της παρ.4 και να καθορισθεί περαιτέρω η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων αυτών από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook