Όλες οι καταχωρήσεις » Ρυμοτομικά σχέδια
Εμφάνιση κατά:

17.05.2019 - ΝΣΚ 101/2019 Τμ. Γ' - Ρυμοτομικά σχέδια

Καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε μεμονωμένη ιδιοκτησία σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης στην περιοχή του «Ελαιώνα» της Περιφέρειας Αττικής, που αποτελεί Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΡΣΑ), ιδίως στις μητροπολιτικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα στη ΖΕΑ, προκειμένου να επιτευχθούν ενιαία οι ειδικοί για τον Ελαιώνα διαχρονικοί στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


12.05.2019 - ΝΣΚ 11/2019 Ατομ. - Ρυμοτομικά σχέδια

Η αρμοδιότητα πρότασης σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της εν θέματι περιοχής ανήκει στην Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), υπό την επιφύλαξη ότι μ’ αυτό δεν βλάπτονται τα εντός αυτής χαρακτηρισθέντα μεμονωμένα κτίρια ως έργα τέχνης, καθόσον, στην αντίθετη περίπτωση, αρμόδιες, κατά το σκέλος αυτό, είναι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 309/2017 Τμ. Ε' - Ρυμοτομικά σχέδια

Στερείται εκτελεστού χαρακτήρα πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση δημότη και εγκρίθηκε η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. Στερείται εκτελεστότητας πρόσκληση Δημάρχου η οποία περιλαμβάνει την ανακοίνωση της μελέτης πράξης εφαρμογής και την πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 84/1973 Τμ. Α' - Ρυμοτομικά σχέδια

Η δια μεταγενεστέρας του ΑΝ 395/68 κανονιστικής πράξεως, υπαγωγή οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου, εις τομέα μείζονος αριθμού ορόφων, επάγεται την ανοικοδόμησιν αυτών υπό του καθεστώς του τομέως τούτου, ως διεμορφώθη δια της υπό του άνω νόμου χορηγηθείσης αυξήσεως του συντελεστού δομήσεως.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 14/1973 - Ρυμοτομικά σχέδια

Δια την τοποθέτησιν λυομένου οικίσκου κατά τας διατάξεις του Β Δ/τος της 7-8-67 απαιτείται, όπως το οικόπεδον κείται εκτός της ζώνης του ρυμοτομικού σχεδίου ή εις απόστασιν τουλάχιστον 500 μέτρων από του άνευ εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού, εις την διοικητικήν περιφέρειαν του οποίου περιλαμβάνεται, μη ασκούσης επιρροήν της αποστάσεως του οικοπέδου εξ ετέρου ομόρου οικισμού ή του σχεδίου ρυμοτομίας του.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 182/1983 - Ρυμοτομικά σχέδια

Το Π.Δ. με το οποίο εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο σε δασική έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού είναι μη νόμιμο,γιατί η διάταξη του Α 5 του Ν.Δ.886/71,στην οποία στηρίζεται,είναι ανίσχυρη ως αντίθετη προς τις διατάξεις του Α 24 του Συντάγματος. Η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια γιά ανάκληση του πιο πάνω Π.Δ/τ ος.

Λήψη αρχείου


04.04.2016 - ΝΣΚ 257/1999 Τμ. Γ' - Ρυμοτομικά σχέδια

Το κτίριο οικοτροφείου που προτίθεται να ανεγείρει η Ιερά Μονή Οσίας Φιλοθέης της Αθηναίας αποτελεί κτίριο κοινής ωφέλειας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν.1337/1983, αφού με το κτίριο αυτό θα εξυπηρετούνται άμεσα και αποκλειστικά ανάγκες ευρύτερης του ατόμου ομάδας μη εκ των προτέρων προσδιορισμένης, ήτοι των εκάστοτε περιθαλπόμενων στο οικοτροφείο αυτό ορφανών και απροστάτευτων γενικά κοριτσιών, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα, η εξυπηρέτηση δε αυτή δεν σχετίζεται με τη δημιουργία και λειτουργία οικονομικής επιχείρησης που αποσκοπεί στην επίτευξη χρηματικού κέρδους.

Λήψη αρχείου


11.01.2016 - ΝΣΚ 243/1993 Τμ. Β' - Ρυμοτομικά σχέδια

Με το από 25.1.1884 ΒΔ που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 6 του Ν ΤΜΣΤ/1869 εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Ποσειδωνίας Κορινθίας για την έκταση που κατά το διάγραμμα του Δ/τος αυτού παραχωρήθηκε στην Εταιρεία της Διώρυγας, με βάση τον παραπάνω νόμο. Δεδομένου ότι η παραχώρηση κατά το νόμο ήταν οριστική και στο Διάταγμα δεν τέθηκε κανένας όρος, η έγκριση του σχεδίου ήταν χωρίς αίρεση ή προθεσμία και συνεπώς το ρυμοτομικό σχέδιο Ποσειδωνίας δεν έπαυσε να ισχύει εξαιτίας μη εκπληρώσεως όρων του Ν ΤΜΣΤ/1869, αλλά εξακολουθεί να ισχύει.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 188/1986 - Ρυμοτομικά σχέδια

Από το συνδυασμό του Α 6 του Ν.720/1977 προς το Α20 του Ν.Δ.17-7/16-8-1923 "περί σχεδίων πόλεων" προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση, εν ζωή ή αιτία θανάτου, χωρίς κατάτμηση ολοκλήρων ακινήτων του αρχικού ιδιοκτήτη, τα οποία περιβάλλονται από άλλα εγκύρως μεταβιβασθέντα σε τρίτους ακίνητα.

Λήψη αρχείου


29.08.2015 - ΝΣΚ 594/1977 Τμ. Α' - Ρυμοτομικά σχέδια

Η εις ειδικόν ρυμοτομικόν Διάταγμα του 1970, δια την εφαρμογήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως, παραπομπή εις τας οικείας διατάξεις του τότε ισχύοντος ΓΟΚ, νοείται γενομένη εις τας εκάστοτε ισχυούσας περί του ιδίου οικοδομικού συστήματος γενικάς διατάξεις.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook