Όλες οι καταχωρήσεις » Χρήσεις γης
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 408/1972 Τμ. Α' - Χρήσεις γης

Η κατά το άρθρο 25 του από 30.7.25 ΠΔ εφαρμογή και επί της περιοχής του αρχικού σχεδίου ρυμοτομίας του συνοικισμού Ευρυάλης (Γλυφάδας) των περιορισμών υγιεινής, ασφαλείας και αισθητικής, οίτινες εθεσπίσθησαν εις το διά του Διατάγματος τούτου επεκταθέν σχέδιον του συνοικισμού, επισύρει και την απαγόρευσιν της ανεγέρσεως κλινικών και νοσοκομείων.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 75/1996 Τμ. Γ' - Χρήσεις γης

Η αληθινή έννοια του από 3.12.85 Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με το από 15.9.89 ΠΔ, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην υποπεριοχή 8Δ της οικείας Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, είναι, ότι η χρήση της κατοικίας νοείται ως κατοικία και μόνο, ως κτίρια κοινής ωφελείας νοούνται τα αναφερόμενα στα από 6.10.78 και από 24.5.85 Π.Δ/τα όμοια κτίρια και ως εγκαταστάσεις αναψυχής που δεν οχλούν νοούνται τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκεδάσεως και οι ταβέρνες.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 181/1983 - Χρήσεις γης

Ερμηνεία του Πολεοδομικού Διατάγματος περί χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 180/1983 - Χρήσεις γης

Εξέταση νομιμότητας υπουργικής αποφάσεως για τον καθορισμό χρήσεως ακινήτων στην φιλοθέη Αττικής.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 592/1984 - Χρήσεις γης

Η μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου εταιρείας που εκμεταλλευόταν νόμιμα ταβέρνα στην περιοχή της Πλάκας, δεν αποτελεί μεταβολή του προσώπου της εταιρείας και συνεπώς ούτε μεταβολή της χρήσης κατά το Α7 του Π.Δ. από 30-9-82. Τέτοια μεταβολή της χρήσης αποτελεί η μεταβίβαση της επιχείρησης λόγω συνταξιοδότησης του παλαιού επιχειρηματία ή η περιέλευση λόγω θανάτου αυτού των στοιχείων της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 475/1984 - Χρήσεις γης

Για να επιτραπεί, κατά το Α9παρ.4 του Π.Δ.21/21-11/ 1983, ορισμένη χρήση στοπαραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς, κατάπαρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις του Α 3 αυτού, πρέπει η χρήση αυτή να λειτουργούσε κατά τη δημοσίευση του Π.Δ/τος αυτού, βάσει νόμιμης άδειας που εξακολουθούσε να ισχύει κατά το χρονικό αυτό σημείο.

Λήψη αρχείου


28.10.2015 - ΝΣΚ 174/1994 Τμ. Γ' - Χρήσεις γης

Σύμφωνα με το από 29.7.1980 ΠΔ (ΦΕΚ 423Δ) επιτρέπεται η λειτουργία στην περιοχή του Δήμου Π.Ψυχικού φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 459/1985 - Χρήσεις γης

Το από 30-9-1982 Π.Δ. με τον όρο "πολιτιστικά κτίρια" εννοεί ότι τα κτίρια αυτά της περιοχής Πλάκας, των οποίων θα γίνεται χρήση για πολιτιστικούς σκοπούς είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα, δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 233/1985 - Χρήσεις γης

Τα θέματα της χρήσεως γής στην Κοινότητα Βουλιαγμένης διέπονται αποκλειστικά από το από 28-2/69 Β.Δ., κατά το οποίο στον τομέα 1 επιτρέπεται η λειτουργία εστιατορίου.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 309/1979 Τμ. Α' - Χρήσεις γης

Η διάταξις του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.682/77, απαγορεύουσα την λειτουργίαν δύο σχολείων των οποίων τα διδακτήρια ευρίσκονται εις απόστασιν πλησιεστέραν των 150 μέτρων, δεν εναφέρεται και εις προϋφιστάμενα δημόσια σχολεία.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 3Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook