Όλες οι καταχωρήσεις » Χρήσεις γης
Εμφάνιση κατά:

04.02.2017 - ΝΣΚ 75/1996 Τμ. Γ' - Χρήσεις γης

Η αληθινή έννοια του από 3.12.85 Π.Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με το από 15.9.89 ΠΔ, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην υποπεριοχή 8Δ της οικείας Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, είναι, ότι η χρήση της κατοικίας νοείται ως κατοικία και μόνο, ως κτίρια κοινής ωφελείας νοούνται τα αναφερόμενα στα από 6.10.78 και από 24.5.85 Π.Δ/τα όμοια κτίρια και ως εγκαταστάσεις αναψυχής που δεν οχλούν νοούνται τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκεδάσεως και οι ταβέρνες.

Λήψη αρχείου


28.10.2015 - ΝΣΚ 174/1994 Τμ. Γ' - Χρήσεις γης

Σύμφωνα με το από 29.7.1980 ΠΔ (ΦΕΚ 423Δ) επιτρέπεται η λειτουργία στην περιοχή του Δήμου Π.Ψυχικού φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 459/1985 - Χρήσεις γης

Το από 30-9-1982 Π.Δ. με τον όρο "πολιτιστικά κτίρια" εννοεί ότι τα κτίρια αυτά της περιοχής Πλάκας, των οποίων θα γίνεται χρήση για πολιτιστικούς σκοπούς είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα, δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 233/1985 - Χρήσεις γης

Τα θέματα της χρήσεως γής στην Κοινότητα Βουλιαγμένης διέπονται αποκλειστικά από το από 28-2/69 Β.Δ., κατά το οποίο στον τομέα 1 επιτρέπεται η λειτουργία εστιατορίου.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 309/1979 Τμ. Α' - Χρήσεις γης

Η διάταξις του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.682/77, απαγορεύουσα την λειτουργίαν δύο σχολείων των οποίων τα διδακτήρια ευρίσκονται εις απόστασιν πλησιεστέραν των 150 μέτρων, δεν εναφέρεται και εις προϋφιστάμενα δημόσια σχολεία.

Λήψη αρχείου


30.09.2015 - ΝΣΚ 427/1986 Τμ. Α' - Χρήσεις γης

Η χρησιμοποίηση γεωργικού κλήρου για χελοκαλλιέργεια δεν αποτελεί απαγορευομένη αλλαγή χρήσεως αυτού που να μεταβάλλει τον γεωργικό χαρακτήρα του.

Λήψη αρχείου


18.07.2015 - ΝΣΚ 243/2002 Τμ. Α' - Χρήσεις γης

Η Διοίκηση δεν δύναται να εγκρίνει την αιτούμενη χρήση του εστιατορίου, δεδομένου ότι όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται από το έτος 1982, ειδικές χρήσεις γης της περιοχής Πλάκας, απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των χρήσεων του άρθρου 8 παρ.5γ του Π. Δ/τος 5.10.1993, είναι η κατά τη δημοσίευση του Π. Δ/τος από 30.9.1982 (23.11.82), νόμιμη λειτουργία των χρήσεων αυτών, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 249/1987 Τμ. Α' - Χρήσεις γης

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3 ΠΔ 1340/1981, 1 παρ. 1α Ν 960/1979 και 1 του Ν 1221/1981 προκύπτει ότι σε ακίνητα μικτής χρήσεως είναι υποχρεωτική η διάθεση χώρου σταθμεύσεως και στην περίπτωση που η επιφάνεια εκάστης χρήσεως είναι μικροτέρα των 200 τ.μ., εφ όσον όμως η συνολική επιφάνεια (για τις περισσότερες της μιας χρήσεις) υπερβαίνει τα 200 τ.μ. :ΕΔτΔ 4:29

Λήψη αρχείου


22.06.2015 - ΝΣΚ 281/2010 Τμ. Β' - Χρήσεις γης

Λόγω αντίθεσης προς την απαγόρευση της παρ.3 του άρθρου 34 του Ν 2963/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν 3710/2008, σε συνδυασμό και του 23-2/6-3-1987 Π.Δ/τος, κωλύεται η έκδοση νέας αδείας στο όνομα του προς όν η μεταβίβαση του ΙΚΤΕΟ που βρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου.

Λήψη αρχείου


22.06.2015 - ΝΣΚ 387/2010 Τμ. Β' - Χρήσεις γης

Για την εγκατάσταση και λειτουργία φυσικοθεραπευτηρίων σε κτίρια προοριζόμενα για κατοικία και υπό την προϋπόθεση ότι οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εκδίδεται άδεια αλλαγής χρήσης του κτιρίου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του νόμου για τη νέα χρήση του κτιρίου. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook