Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

29.01.2017 - ΝΣΚ 429/1996 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Μετά την σιωπηρή κατάργηση του άρθρου 13 του Ν.357/76 και την επαναφορά σε ισχύ του ειδικού νομικού καθεστώτος περί ανταλλαξίμων κτημάτων είναι νόμιμη κατ άρθρο 4 παρ.4 ΝΔ 547/70 η διάθεση ανταλλαξίμων κτημάτων στον Αλληλοασφαλιστικό Συνεταιρισμό ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δ.Χ. Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας (Συν.Π.Ε.) προς εκπλήρωση κοινωνικού σκοπού, δηλαδή την ανέγερση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων θεσσαλονίκης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook