Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

06.11.2016 - ΝΣΚ 106/1997 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η αντιπαροχή, επί οικοπέδου που παραχωρήθηκε, κατ άρθρο 4 παρ.4 ΝΔ 547/70, στον Σύνδεσμο Παραπληγικών Ελλάδος "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" για την επιδίωξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών σκοπών του, είναι νόμιμη, αφού κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής απαγορεύεται μόνο η αυθύπαρκτη εκποίηση εν όλω ή εν μέρει του παραχωρηθέντος ακινήτου και όχι η επί αντιπαροχή ανέγερση επί του παραχωρηθέντος ακινήτου πολυόροφης οικοδομής (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook