Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

06.03.2016 - ΝΣΚ 9/1975 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εις την διάταξιν της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 547/1970, βάσει της οποίας παραχωρούνται υποχρεωτικώς και άνευ τιμήματος εις τους εν αυτή αναφερομένους Δήμους και Κοινότητας αι υπ αυτών νεμόμεναι δασοβοσκαί, δεν εμπίπτουν κατ αρχήν και οι βοσκότοποι και τα λειβάδια της κατηγορίας της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικού Κώδικος), εκτός αν ταύτα έχουν τα χαρακτηριστικά των δασικών εκτάσεων της παρ.2 του αυτού ως άνω άρθρου. Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατή, κατ εφαρμογήν της προεκτεθείσης διατάξεως, η παραχώρησις, εις τους ανωτέρω των χέρσων εκτάσεων.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook