Όλες οι καταχωρήσεις » Χρήσεις γης » Καταχώρηση :Πληροφορίες

20.11.2019 - ΝΣΚ 156/2019 Ατομ. - Χρήσεις γης

α) Με εξαίρεση τις περιοχές του «Ελαιώνα» που έχουν, τυχόν, καθοριστεί ως περιοχές «Μη οχλούσας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας- Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού Πάρκου-ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς Εξυγίανση» ή «Οχλούσας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας» ή «Χονδρεμπορίου» ή «Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων», οι διατάξεις του π.δ/τος 59/2018 δεν τροποποιούν τις προβλεπόμενες, από τον εγκεκριμένο κατά την έκδοσή του πολεοδομικό σχεδιασμό, χρήσεις γης, στην ανωτέρω περιοχή. β) Επιτρέπεται η χρήση των «ιδιωτικών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» του π.δ/τος 84/2001 («Πολυϊατρείων» ή «διαγνωστικών εργαστηρίων») στους οικοδομήσιμους χώρους, που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Β' στα διαγράμματα που συνδημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ με το από 20.09/30.11.1995 π.δ/μα. γ) Η χρήση «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής» (ΚΑΔ) και η χρήση «Ενυδρείο», δεν επιτρέπονται στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής του «Ελαιώνα».

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook