Όλες οι καταχωρήσεις » Νησίδες - Σκόπελοι » Καταχώρηση :Πληροφορίες

20.11.2019 - ΝΣΚ 140/2019 Τμ. Δ' - Νησίδες - Σκόπελοι

Από την ισχύ του νόμου 4126/2013, το άρθρο τρίτο του οποίου αντικατέστησε το άρθρο 28 του ν. 1892/1990, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, απαιτείται η έκδοση αδείας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων επί νησίδων, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές. Σχετικές δικαιοπραξίες που επιχειρήθηκαν χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης άδειας είναι απολύτως άκυρες, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της με αριθμό Φ.110/3/330340/Σ.120/7.4.2014 κ.υ.α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με την έκδοση της ανωτέρω άδειας θέμα (ομόφ.).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook