Όλες οι καταχωρήσεις » Δάση - Δασικές εκτάσεις » Καταχώρηση :Πληροφορίες

17.05.2019 - ΝΣΚ 90/2019 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας και ελέγχου επί των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων του α.ν. 1627/1939 παρέμεινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 2810/2000 και αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι, για την άσκηση εποπτείας, η Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων και, για τον έλεγχο, η Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook