Όλες οι καταχωρήσεις » Οικοδομική Άδεια » Καταχώρηση :Πληροφορίες

01.08.2018 - ΝΣΚ 134/2018 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Οι παραχωρησιούχοι των Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, βάσει των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 ν. 4389/2016, ήτοι οι εταιρείες με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Α΄ Α.Ε.» και «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Β΄ Α.Ε.», βαρύνονται με τα έξοδα και τις εν γένει επιβαρύνσεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης των οικοδομικών αδειών των έργων ευθύνης τους, όπως προβλέπονται από τις οικείες συμβάσεις. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook